Na een lange tijd van voorbereiding is maandag de eerste stap gezet voor het herstel van de torenspits. Afgelopen maanden zijn we in overleg geweest met veel verschillende partijen, zoals specialisten voor monumentale houtconstructies, het bisdom, de gemeente, de verzekering en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Door de veelheid van betrokkenen was het niet mogelijk eerder te starten.


Gelukkig zijn we maandag begonnen met een hoogwerker. De buitenkant is nauwgezet geïnspecteerd, en de losse onderdelen zoals enkele leien zijn vastgezet. Hiermee is het gevaar geweken en kunnen de hekken weg. We gaan nu verder met reparaties aan de houtconstructies binnen in de gehavende torenspits, en dat zal een paar maanden duren. Het terugplaatsen van de losgekomen dakkapel komt pas later, als de gemeente hiervoor goedkeuring heeft gegeven.

Het begin is gemaakt, nu verder.

Alex Keijzer
bestuurslid gebouwen

Reparatie bij dakkapel