Afgelopen zondag 2 juli jl was de jaarlijks Pausmis in de Sint Jacobus de Meerdere Kerk in Den Haag, een Pontificale Hoogmis ter herdenking van de pauskeuze. Voor deze mis was het corps diplomatique uitgenodigd, daarnaast was ook het St. Antoniusgilde uitgenodigd om deze misviering op te luisteren met aangepaste gildeceremoniën.

Pontificale Hoogmis

Al vroeg in de ochtend vertrok de bus met het St. Antoniusgilde en een aantal partners van de leden naar Den Haag. Om precies 10.00 uur trok het gilde onder tromgeroffel de Sint Jacobus de Meerdere Kerk binnen. Aansluitend werden de nuntius en de (hulp-)bisschoppen van Nederland door de koning Maria van Erp en de hoofdman Jos Verbeeten bij de sacristie opgehaald en naar het altaar begeleid. De Pontificale Hoogmis werd voorgegaan door kardinaal Eijk, in concelebratie met  de nuntius, Mgr. Cavalli, en de aanwezige (hulp)bisschoppen.
De Latijnse gezangen van het parochieel koor, onder begeleiding van orgel en met muzikale ondersteuning van een blazersensemble, waren indrukwekkend. In de volle kerk waren ook diplomaten aanwezig. Na afloop van de viering werden de nuntius en de bisschopen onder begeleiding van onze koning en onze hoofdman weer teruggebracht na de sacristie.
Onder tromgeroffel en terwijl vele kerkgangers met hun mobieltjes het vertrek het gilde vastlegden en volgden, trok de stoet de kerk uit. Aansluitendend trok het gilde op naar de nuntiatuur, de residentie van de nuntius. De stoet trok had veel belangstelling van inwoners en passanten. Automobilisten stopten om vlug even en foto te maken (klik hier).

Lunch bij de nuntius

De ontvangst door de nuntius, waarbij ook de bisschoppen van de Nederlandse bisdommen aanwezig waren, was erg gastvrij en ongedwongen. In de voortuin werd de vendelgroet aan het kerkelijke gezag gebracht en gaven de vendeliers een demonstratie.
Na afloop werd het gilde en de partners in de achtertuin van de nuntiatuur een lunch, verzorgd door de zusters van de nuntiatuur, aangeboden. Het was niet allêên koffie met broodjes en een drankje, uit de diversiteit van het geserveerde bleek de enorme gastvrijheid.
Tussen het groen en met vele zonnestralen heerste hier een gezellige en ontspannen sfeer, waarna om kwart over 2 het gilde weer vertrok naar St. Anthonis.
Het was voor het St. Antoniusgilde uit St. Anthonis een eer en een bijzondere gebeurtenis in deze Ponfiticale Hoogmis en aansluitend op de nuntiatuur aanwezig te mogen zijn. Een unieke gebeurtenis die voor het gilde niet snel weer mogelijk zal zijn.
Met voldoening kijkt het St. Antoniusgilde op deze bijzondere en geslaagde dag terug.