Kapel oud eik en duinen

bedevaart hemelvaartAl sinds jaar en dag wordt in katholiek Den Haag een mooie traditie in ere gehouden: het spiritueel dauwtrappen op Hemelvaart.
Eerst alleen vanuit de geloofsgemeenschap H. Jacobus, maar de laatste jaren wordt er ook vanuit andere geloofsgemeenschappen gepelgrimeerd naar de begraafplaats Oud Eik en Duinen. Zoals elke rechtgeaarde Hagenaar weet, of in elk geval dient te weten, bevindt zich daar de ruïne  van de middeleeuwse kapel Maria ter Wee.

Wandelen, nadenken, stilstaan

Op Hemelvaartsmorgen, dit jaar op 10 mei, zullen vanuit de diverse geloofsgemeenschappen letterlijk voor dag en dauw gelovigen vanuit de diverse kerken vertrekken en al wandelend , nadenkend, stilstaand, samen optrekken naar de begraafplaats. Daar zal de Jacobusreliek driemaal in processie rond de ruïne worden gedragen. In de aula van de begraafplaats volgt aansluitend een Eucharistieviering. Het is elk jaar weer een feest van ontmoeting en elkaar (her)kennen. Een en ander wordt afgesloten, hoe kan het ook anders, met koffie en cake.

Zie uw maandbericht

Voor exacte vertrektijden vanuit uw eigen geloofsgemeenschap: raadpleeg uw maandbericht.
Van harte welkom, u allen!
Annemiek Beeloo-Jacobs