Voor alle parochianen die geïnteresseerd zijn in het vastenproject in Togo is er op

Donderdag 28 maart  in het Willibrordushuis Oude Molstraat 35 om 18.00 uur een sobere soepmaaltijd.

Tijdens de soep zullen diaken Jouke Schat en pater Thomas uitgebreide informatie geven over dit project, waar zij nauw bij betrokken zijn. De missie van het project waar al onze geloofsgemeenschappen aan meedoen: jongeren zonder werk in het Afrikaanse land Togo een duurzame toekomst geven via werk-leerprojecten.

Komt allen. Er wordt een  vrije bijdrage gevraagd. Wel even aanmelden bij uw geloofsgemeenschap of bij het parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl