De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag, 1 maart, en is een periode van voorbereiding op het Paasfeest. Op Aswoensdag ontvangen we een kruisje op ons voorhoofd met gewijde as van verbrande palmtakken. De priester zegt daarbij: “Gedenk mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.”

Maria Sterre der Zee
Sobere maaltijd: soep en brood

Voorafgaand aan de Aswoensdagviering van 19.30 uur in de Antonius Abtkerk wordt er een vastenmaaltijd georganiseerd. Het is een eenvoudige maaltijd bestaande uit soep en brood.
Tijdens de maaltijd is er gelegenheid met elkaar te praten. Dit wordt afgewisseld met het luisteren naar muziek.
Datum: woensdag 1 maart 2017 | Tijd: 18.00 uur | Plaats: pastorie Antonius Abt | Aanmelding (noodzakelijk) bij het secretariaat, tel. 354 17 42 | Kosten: vrijwillige bijdrage