In het streven naar een verdere integratie van de diverse geloofsgemeenschappen binnen de parochie “Maria Sterre der Zee” heeft het parochiebestuur besloten om de lokale mededelingenblaadjes na de zomer niet meer in dezelfde vorm voort te zetten. Ook het Jacobusnieuws zal dus na 53 jaar niet meer verschijnen. Daarvoor in de plaats komt een wekelijks, strikt praktisch, mededelingenblaadje met een tekstomvang van niet meer dan één A4-tje. Langere stukken kunnen ingestuurd worden naar de redactie van “Stella Maris”, en natuurlijk naar die van de parochie-website. De laatste zal nieuw vormgegeven worden, zodat ook dat een mogelijkheid is om mede-parochianen en andere geïnteresseerden te bereiken. Houdt u dus niet op met insturen!
Het is wel met weemoed dat we afscheid nemen van ons vertrouwde Sint Jacobusnieuws…..