Noodnummer: 070 – 820 92 88 (uitsluitend voor aanvraag van ziekenzalving of in ernstige geestelijke nood)
Uitvaartlijn: 070 – 820 92 89
Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met het Centraal Parochiesecretariaat. Telefoon: 070 820 98 66.

Het Centrale parochiesecretariaat

Neuhuyskade 97
2596 XK Den Haag
070 – 820 98 66
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 17:00 uur

Contactgegevens secretariaten geloofsgemeenschappen & kerken

Beeklaan 188
2562 AP Den Haag
Google Maps

070 – 365 77 29 (bereikbaar: dinsdag t/m donderdag: 10.00 – 13.00 uur)
agnes@rkdenhaag.nl

Scheveningseweg 233
2584 AA Den Haag
Google Maps

070 – 354 17 42 (bereikbaar: woensdag t/m vrijdag: 10.00 – 13.00 uur)
antoniusabt@rkdenhaag.nl

H. Antonius Abt kerk

Scheveningseweg 233
Google Maps

Meer informatie over dit kerkgebouw.

Neuhuyskade 97
Google Maps
2596 XK Den Haag

070 – 324 54 91 (bereikbaar: maandag t/m vrijdag: 09:30 – 12:30 uur)
driekoningen@rkdenhaag.nl

H. Paschalis Baylon kerk

Wassenaarseweg 53
Google Maps

Meer informatie over dit kerkgebouw.


Onbevlekt Hart van Maria (Marlot kerk)

Bloklandenplein 15
Google Maps

Meer informatie over dit kerkgebouw.

Da Costastraat 46
Google Maps
2513 RR Den Haag

070 – 364 99 26 (bereikbaar: woensdag t/m donderdag: 10:00 -12:00 uur) (op de andere dagen kunt u de voicemail inspreken. Er zal zo spoedig mogelijk contact met u gezocht worden).

ignatius@rkdenhaag.nl

OLV Onbevlekt Ontvangen (Elandstraatkerk)

Elandstraat 194
Google Maps

Meer informatie over dit kerkgebouw.

Willemstraat 60
2514 HN Den Haag
Google Maps

070 – 360 55 92 (bereikbaar: Maandag, dinsdag woensdag en vrijdag  van 9.30 tot 14.00 uur)
jacobus@rkdenhaag.nl

H. Jacobus de meerdere kerk

Parkstraat 65a
Google Maps

Meer informatie over dit kerkgebouw.

De Bockstraat 58 (zij-ingang H. Martha)
2525 SZ Den Haag
Google Maps

070 – 380 53 55 (bereikbaar: woensdag: 10.00 – 13.00 uur, donderdag: 10.00 – 13.00 uur)
willibrord@rkdenhaag.nl