Deze activiteit op zondagmiddag is bedoeld voor mensen uit de Antonius Abtgemeenschap. Eerst een deel van de film Human kijken en er dan met elkaar over doorpraten.

Human
De originele filmposter

In Human staat de vraag centraal: wat maakt ons menselijk. Om het antwoord hierop te vinden heeft de regisseur verhalen van mensen verzameld: meer dan 2000 mannen en vrouwen uit zestig verschillende landen. Thema’s die aan de orde komen zijn onder meer oorlog en geweld, liefde, discriminatie, rijkdom en armoede.
Of er meer van deze bijeenkomsten georganiseerd worden, is aan de deelnemers. We bespreken dat vóór we naar huis gaan.
Begeleiding: Greet Kappers
Datum: zondag 23 oktober 2016 | Tijd: van 13.30 tot 15.00 uur | Plaats: pastorie Antonius Abt | Aanmelding (graag): telefoon 354 17 42 | Kosten: vrijwillige bijdrage