Die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één.

MARCUS 10:8

Huwelijk

Het huwelijk wordt een ‘verbond’ genoemd. Verbond heeft in de Bijbel te maken met de band van liefde en trouw die God met zijn volk aangaat, voor altijd (Jes. 54, 10; Ez. 37, 26-27). Op grond van hun ja-woord zijn man en vrouw geroepen om als gehuwden een levenslange wederzijdse band aan te gaan. In de trouwbelofte wordt ook gezegd: ‘al de dagen van ons leven’.

De liefde en trouw in het huwelijk zijn beeld van de liefde van God voor zijn volk (verbond). De apostel Paulus schrijft: ‘Man en vrouw zullen één vlees zijn. Dit geheim heeft diepe zin. Ik voor mij betrek het op Christus en de Kerk’ (Ef. 5, 32). Het huwelijk is dus beeld van de band tussen Christus en zijn Kerk. Het sacrament van het huwelijk is teken van Gods liefde en geeft als werkzaam teken tevens de kracht aan gehuwden om in eenheid hun belofte van liefde en trouw gestand te doen.

In het huwelijk zijn man en vrouw geroepen om samen door het leven te gaan, en samen – over en weer – de rechten en plichten van het huwelijk in trouw te bewaren en te volbrengen. Dit betekent dat man en vrouw werkelijk deelhebben aan elkaars leven: dat zij elkaars welzijn en geluk voor ogen hebben, en dat zij als gehuwden bereid zijn ouders van kinderen te worden. Een gelovig gezin wordt ook wel ‘huiskerk’ genoemd, omdat daar het geloof samen beleefd en verdiept kan worden in gebed en wederzijds hulpbetoon, tot opbouw van de Kerk en de samenleving.

Huwelijk: Hoe gaat dat in onze parochie?

In onze parochie wordt voorafgaand aan het huwelijk een voorbereidingscursus georganiseerd. Het pastoraal team heeft gekozen om dit in groepsverband te doen. Wanneer mensen gaan trouwen, leggen zij een basis voor hun verdere leven als gelovige mensen. In deze huwelijksvoorbereiding worden handvatten aangereikt om dit katholieke en christelijke leven vorm te geven. Op deze manier leren stellen elkaar kennen en kunnen zij onder leiding van een lid van het pastoraal team ervaringen en inzichten met elkaar uitwisselen.

De thematiek van de avonden is: “de weg naar het huwelijk is een weg van geloof”:
1 kennismaken met elkaar, wat betekent het geloven voor ons, wie betekent Jezus voor ons;
2 verdieping van het huwelijk als sacrament, wat is de plaats van sacramenten in ons geloof;
3 verkenning de huwelijksliturgie en de betekenis van het christelijk huwelijk en verkenning van een christelijke gezinsleven: katholieke opvoeding van kinderen, gezin als huiskerk

Locatie: Parochiecentrum (Neuhuyskade 97, 2596 XK Den haag)

Tijd: 20.00 uur

  • 29 februari: parochievicaris Vincent Wang
  • 14 maart: parochievicaris Vincent Wang
  • 21 maart: parochievicaris Vincent Wang
  • 5 juni: pastoor Dolf Langerhuizen
  • 11  juni: pastoor Dolf Langerhuizen
  • 19  juni: pastoor Dolf Langerhuizen
  • 24 september: diaken Henk van Zoelen
  • 1 oktober: diaken Henk van Zoelen
  • 15 oktober: diaken Henk van Zoelen

Mocht u willen deelnemen aan deze cursus, dan kunt u zich bij het parochiesecretariaat aanmelden. U kunt zich aanmelden tot een week voor aanvang van de 1e avond.

Aan deze huwelijksvoorbereiding zijn geen kosten verbonden, maar wij stellen het op prijs als u een vrijwillige bijdrage geeft voor de gemaakte kosten (richtbedrag € 25,00).

In onze parochie vindt de organisatie van het huwelijk in de betreffende geloofsgemeenschap plaats. U kunt voor de praktische en financiële aspecten contact opnemen met het lokale secretariaat van de kerk waar u wilt trouwen.

De liturgische voorbereidingsgesprekken van de viering zelf dienen plaats te vinden met de priester/diaken die het huwelijk gaat inzegenen.