De Geest Zelf verzekert onze eigen geest dat wij Gods kinderen zijn

Romeinen 8:16

Heilig Vormsel

Het woord ‘vormsel’ komt van het oud-Nederlandse woord ‘vroomsel’. Dat betekent ‘sterksel’ (vroom = sterk). Het sacrament van het Vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen Doopsel. Op bijzondere wijze wordt in het Vormsel nog eens de kracht en de sterkte van de heilige Geest doorgegeven. Het is dus de bevestiging van het Doopsel.

Het Vormsel geeft de kracht van de heilige Geest om te getuigen van Jezus en zijn evangelie, om uit te komen voor je geloof in de levende Heer. De sterkte van de heilige Geest helpt een christen om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Christus.

Heilig Vormsel: Hoe gaat dat in onze parochie?

De vormelingen worden (wanneer mogelijk) op verschillende locaties in onze parochie voorbereid. De voorbereiding start aan het begin van het schooljaar (eind september/begin oktober) en eindigt met De Vuurdoop in de kathedraal in Rotterdam aan het eind van het schooljaar (mei/juni). Er is één gezamenlijke Vormselviering voor alle groepen samen, doorgaans in februari. Ieder jaar vieren we het H.Vormsel in een andere gemeenschap binnen onze parochie. Zo komen alle kerken wisselend aan de beurt.

De kinderen worden voorbereid aan de hand van “In vuur en vlam”, een methode die door het bisdom Rotterdam is ontwikkeld. De vormselvoorbereiding wordt op de verschillende locaties aan de plaatselijke gebruiken aangepast.

[datum] is er een informatieavond omtrent het Heilig Vormsel. Deze zal gehouden worden in de parochiezaal bij de Paschalis Baylonkerk (Neuhuyskade 97). Ouders en vormelingen zijn hiervoor uitgenodigd om met elkaar kennis te maken. Diaken Henk van Zoelen zal inhoudelijk het H.Vormsel toelichten, waarna er ruimte is voor vragen en uitwisseling met elkaar.

De voorbereiding zal starten in oktober en zal op verschillende locaties in onze parochie worden aangeboden. Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen we eind september bekend maken of alle groepen kunnen doorgaan. Iedere vormeling kan aansluiten bij een groep die qua dag of locatie het beste past. Tijdens de voorbereiding kan er om praktische redenen niet van groep gewisseld worden. Er zijn twee bijeenkomsten per maand (uitzonderingen door vakanties en feestdagen).

Onder voorbehoud zullen er voorbereidingsgroepen zijn op:

  • maandagavond in de Agnesgemeenschap
  • donderdagavond in de Driekoningengemeenschap
  • (zeer waarschijnlijk) zaterdag in de Willibrordgemeenschap
  • zondagochtend in de Jacobusgemeenschap

Er zullen verschillende activiteiten en vieringen met alle groepen samen georganiseerd worden, zodat alle vormelingen in de loop van de voorbereiding elkaar leren kennen. Ook na de viering zullen er nog een aantal gezamenlijke activiteiten gepland worden.

De precieze data van alle voorbereidingen en activiteiten voor en na het Vormsel zullen in september bekend worden gemaakt. Eind september zal er opnieuw een informatieavond gehouden worden met alle praktische informatie.

Het Vormselviering vindt op zaterdag 3 februari 2024 plaats in de H. Antonius Abt kerk (Scheveningseweg 233) om 19:00 uur.

Aanmelden voor de vormselvoorbereiding kan bij de eigen geloofsgemeenschap of via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

Bij de aanmelding kunt u de voorkeur voor de locatie van de voorbereiding aangeven.

Uiteraard worden er kosten gemaakt voor de vormselvoorbereiding. Denk aan de werkboeken maar ook ander les- en werkmateriaal. Als bijdrage in de kosten voor de begeleiding vragen wij € 20,-.