H. Vormsel

Heilige Vormsel

Het woord ‘vormsel’ komt van het oud-Nederlandse woord ‘vroomsel’. Dat betekent ‘sterksel’ (vroom = sterk). Het sacrament van het Vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen Doopsel. Op bijzondere wijze wordt in het Vormsel nog eens de kracht en de sterkte van de heilige Geest doorgegeven. Het is dus de bevestiging van het Doopsel.

Het Vormsel geeft de kracht van de heilige Geest om te getuigen van Jezus en zijn evangelie, om uit te komen voor je geloof in de levende Heer. De sterkte van de heilige Geest helpt een christen om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Christus.

Heilig Vormsel: Hoe gaat dat in onze parochie?

De voorbereiding wordt niet in iedere geloofsgemeenschap afzonderlijk gedaan, maar in enkele geloofsgemeenschappen tezamen. Op deze manier kan het Heilige Vormsel elk jaar worden georganiseerd in de parochie en kunnen de kinderen in een grotere groep met leeftijdsgenoten samen de voorbereiding doen. Er zal wel één Vormselviering zijn.

De kinderen worden voorbereid aan de hand van “In vuur en vlam”, een methode die door het bisdom Rotterdam is ontwikkeld. De Vormselvoorbereiding wordt tevens aan de plaatselijke gebruiken aangepast.

Aan het eind van dit schooljaar ontvangen de ouders van de kinderen van groep zeven een brief met alle informatie.
De geloofsgemeenschappen hebben een gezamenlijke voorbereiding. De verdeling wordt afgesproken aan de hand van het aantal vormelingen per gemeenschap.

Voor de voorbereiding kan gekozen worden uit de twee volgende locaties:

  • H. Agnes: op maandagavond van 19:00 uur tot 20:30 uur
  • H. Jacobus: op de eerste en derde zondag van de maand van 10:15 uur tot 11:45 uur, start op zondag 16 september

De Vormselviering van 2019 is op 17 februari om 10:00 uur in de H. Agneskerk. Vormheer is de Bisschop van Rotterdam, monseigneur van den Hende. In september start de voorbereiding op het Vormsel in onze parochie.

Graag uw kind zo spoedig mogelijk aanmelden voor het H. Vormsel in 2019 via vormsel@rkdenhaag.nl of door contact op te nemen met het lokale secretariaat van uw geloofsgemeenschap.

Uiteraard worden er kosten gemaakt voor de vormselvoorbereiding. Denk aan de werkboeken maar ook ander les- en werkmateriaal. Wij vragen u daarom om een bijdrage van € 20,-.