H. Vormsel

Heilige Vormsel

Het woord ‘vormsel’ komt van het oud-Nederlandse woord ‘vroomsel’. Dat betekent ‘sterksel’ (vroom = sterk). Het sacrament van het Vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen Doopsel. Op bijzondere wijze wordt in het Vormsel nog eens de kracht en de sterkte van de heilige Geest doorgegeven. Het is dus de bevestiging van het Doopsel.

Het Vormsel geeft de kracht van de heilige Geest om te getuigen van Jezus en zijn evangelie, om uit te komen voor je geloof in de levende Heer. De sterkte van de heilige Geest helpt een christen om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Christus.

Heilig Vormsel: Hoe gaat dat in onze parochie?

De voorbereiding wordt niet in iedere geloofsgemeenschap afzonderlijk gedaan, maar in enkele geloofsgemeenschappen tezamen. Op deze manier kan het Heilige Vormsel elk jaar worden georganiseerd in de parochie en kunnen de kinderen in een grotere groep met leeftijdsgenoten samen de voorbereiding doen. Er zal wel één Vormselviering zijn.

De kinderen worden voorbereid aan de hand van “In vuur en vlam”, een methode die door het bisdom Rotterdam is ontwikkeld. De Vormselvoorbereiding wordt tevens aan de plaatselijke gebruiken aangepast.

De voorbereiding start met een viering voor vormelingen en ouders op zondag 15 september om 11.00 uur in de Paschaliskerk.
Het PaMakoor zorgt voor de muzikale begeleiding.
Na afloop van de viering worden de vormelingen met hun ouders in de pastorie uitgenodigd om met elkaar en met de begeleiders kennis te maken.

Ook het programma wordt dan bekend gemaakt.

Voor koffie, thee, limonade en een broodje wordt gezorgd.

Voor de voorbereiding kan gekozen worden uit de twee volgende locaties:

  • Driekoningen: woensdagavond van 19:15 uur tot 20:30 uur
  • Jacobus: zondag van 10:15 uur tot 11:45 uur

De Vormselviering vindt in februari 2020 plaats in de Paschaliskerk.

De Vormselviering van 2020 vindt in de maand februari plaats in H. Paschaliskerk. Vormheer is de Bisschop van Rotterdam, monseigneur van den Hende.

De datum en tijd worden nog via deze site bekend gemaakt.

Aanmelden voor de Vormselvoorbeeiding kan bij de eigen geloofsgemeenschap of via vormsel@rkdenhaag.nl.

Aanmelden kan tot en met 15 juli.

Bij de aanmelding kunt u de keuze van de plaats van de voorbereiding aangeven.

 

Uiteraard worden er kosten gemaakt voor de vormselvoorbereiding. Denk aan de werkboeken maar ook ander les- en werkmateriaal. Als bijdrage in de kosten voor de begeleiding vragen wij € 20,-.