H. Doopsel

Heilige Doopsel

Het doopsel is het eerste sacrament dat je kunt ontvangen. Het doopsel wordt wel de deur van de sacramenten (‘ianua sacramentorum’) genoemd. Immers, pas na het ontvangen van het doopsel kun je andere sacramenten ontvangen. Het doopsel zuivert je van alle zonden die je met je meedraagt (erfzonde) of die je hebt gedaan. Ze worden als het ware van je afgewassen. De pasgedoopte wordt als een nieuw mens gezien. Het doopsel wordt daarom ook het ‘bad van de wedergeboorte’ genoemd. De doop geeft je de kiem van eeuwig leven: je mag delen in het nieuwe leven van Jezus die verrezen is.

Het doopsel maakt iemand tot lid van de Kerk. Paulus zegt over het doopsel en de gemeenschap van de Kerk: ‘wij zijn door de doop één enkel lichaam geworden’ (1 Kor. 12, 13). Een gedoopte is geroepen om met zijn/haar eigen talenten en gaven mee te helpen aan de opbouw van de Kerk en haar opdracht in de wereld. Petrus zegt: ‘Laat uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel’ (1 Petr. 2,5).

Het doopsel is het fundament voor de eenheid van alle christenen. Als een protestant zou willen toetreden tot de katholieke Kerk, dan wordt hij of zij daarom niet opnieuw gedoopt maar als reeds gedoopte door de zalving van het Vormsel in de Kerk opgenomen. Het doopsel is eenmalig, want de Heer blijft je trouw. Het is onuitwisbaar.

Heilig Doopsel: Hoe gaat dat in onze parochie?

In alle kerken van onze parochie zijn het hele jaar door doopvieringen. U kunt een keuze maken voor een kerk of datum waar uw voorkeur naar uitgaat.

Voorafgaand aan de doopviering vindt er een voorbereidingsavond plaats voor alle ouders. De voorbereiding staat in het teken van kennismaking. Er wordt uitleg gegeven over de doop(liturgie) en er wordt een doopboekje gemaakt. Daarnaast gaat het over de motivatie waarom u uw kind wil laten dopen en wordt er gesproken over de opvoeding in het kader van het persoonlijk geloofsleven. Dit alles om u als ouders te prikkelen hierover na te denken en hier aandacht aan te besteden.

Door de Corona crisis zijn de voorbereidingen op en het vieren van het sacrament van het doopsel voorlopig opgeschort. We hopen onderstaande planning te kunnen oppakken op het moment dat de maatregelen het toelaten. 

Datum doopviering 2020 KerkVoorganger Voorbereiding   
zaterdag 5 september 202011:00H. Willibrord Kerk: H. MarthaV. Wang svd
zaterdag 12 september 202013:00H. Antonius Abtpw J. Eijken
zaterdag 12 september 202015:30H. JacobusA. van der Helm
zaterdag 19 september 202013:00H. Driekoningen Kerk: H. Paschalis BaylonH. van Zoelen
zaterdag 26 september 202010:00H. AgnesJ. Rivadeneira Aldás
zaterdag 26 september 202015:30H. JacobusA. van der Helm
zaterdag 3 oktober 202011:00H. IgnatiusV. Wang svd
zondag 4 oktober 202013:30H. JacobusSt. Jan Broeders ?
zondag 11 oktober 202013:30H. JacobusSt. Jan Broeders ?
zaterdag 17 oktober 202013:00H. Antonius AbtD. Langerhuizen
zaterdag 31 oktober 202010:00H. AgnesJ. Rivadeneira Aldás
zaterdag 31 oktober 202013:00H. Driekoningen Kerk: H. Paschalis BaylonD. Langerhuizen
zaterdag 7 november 202011:00H. Willibrord Kerk: H. MarthaV. Wang svd
zaterdag 14 november 202015:30H. JacobusA. van der Helm
zaterdag 21 november 202013:00H. Antonius Abtpw J. Eijken
zaterdag 12 december 202011:00H. IgnatiusV. Wang svd
zaterdag 12 december 202013:00H. Driekoningen Kerk: H. Paschalis BaylonH. van Zoelen
zaterdag 19 december 202010:00H. AgnesJ. Rivadeneira Aldás
zaterdag 19 december 202015:30H. JacobusSt. Jan Broeders ?
zaterdag 9 januari 202113:00H. Antonius AbtD. Langerhuizen
zaterdag 16 januari 202113:00H. Driekoningen Kerk: H. Paschalis BaylonH. van Zoelen
zaterdag 23 januari 202115:30H. JacobusA. van der Helm
zaterdag 30 januari 202110:00H. AgnesJ. Rivadeneira Aldás

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met het lokale secretariaat van de gemeenschap waar u wilt deelnemen aan de doopviering. Het is belangrijk dat u zich tijdig aanmeldt, zodat wij u kunnen informeren over het verdere verloop.

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het toedienen van de doop. Echter een vrijwillige bijdrage aan de parochie (denk onder andere aan de verwarming tijdens de doopviering) wordt zeer gewaardeerd.