H. Doopsel

Heilige Doopsel

Het doopsel is het eerste sacrament dat je kunt ontvangen. Het doopsel wordt wel de deur van de sacramenten (‘ianua sacramentorum’) genoemd. Immers, pas na het ontvangen van het doopsel kun je andere sacramenten ontvangen. Het doopsel zuivert je van alle zonden die je met je meedraagt (erfzonde) of die je hebt gedaan. Ze worden als het ware van je afgewassen. De pasgedoopte wordt als een nieuw mens gezien. Het doopsel wordt daarom ook het ‘bad van de wedergeboorte’ genoemd. De doop geeft je de kiem van eeuwig leven: je mag delen in het nieuwe leven van Jezus die verrezen is.

Het doopsel maakt iemand tot lid van de Kerk. Paulus zegt over het doopsel en de gemeenschap van de Kerk: ‘wij zijn door de doop één enkel lichaam geworden’ (1 Kor. 12, 13). Een gedoopte is geroepen om met zijn/haar eigen talenten en gaven mee te helpen aan de opbouw van de Kerk en haar opdracht in de wereld. Petrus zegt: ‘Laat uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel’ (1 Petr. 2,5).

Het doopsel is het fundament voor de eenheid van alle christenen. Als een protestant zou willen toetreden tot de katholieke Kerk, dan wordt hij of zij daarom niet opnieuw gedoopt maar als reeds gedoopte door de zalving van het Vormsel in de Kerk opgenomen. Het doopsel is eenmalig, want de Heer blijft je trouw. Het is onuitwisbaar.

Heilig Doopsel: Hoe gaat dat in onze parochie?

In alle kerken van onze parochie zijn het hele jaar door doopvieringen. U kunt een keuze maken voor een kerk of datum waar uw voorkeur naar uitgaat.

Voorafgaand aan de doopviering vindt er een voorbereidingsavond plaats voor alle ouders. De voorbereiding staat in het teken van kennismaking. Er wordt uitleg gegeven over de doop(liturgie) en er wordt een doopboekje gemaakt. Daarnaast gaat het over de motivatie waarom u uw kind wil laten dopen en wordt er gesproken over de opvoeding in het kader van het persoonlijk geloofsleven. Dit alles om u als ouders te prikkelen hierover na te denken en hier aandacht aan te besteden.

Datum doopviering 2019 KerkVoorgangerVoorbereiding    
zondag 13 oktober 201913:00H. Driekoningen Kerk: H. Paschalis BaylonD. Langerhuizenwoensdag 25 september 201920:00
zaterdag 19 oktober 201911:00H. Willibrord Kerk: H. MarthaV. Wang svdwoensdag 16 oktober 201919:30
zaterdag 26 oktober 201910:00H. AgnesJ. Rivadeneira Aldásvrijdag 25 oktober 201918:00
zondag 10 november 201913:30H. IgnatiusM. Wittemanwoensdag 16 oktober 201920:00
zondag 17 november 201913:15H. JacobusBroeders van St. Janmaandag 28 oktober en 4 november 201920:00
zaterdag 30 november 201910:00H. AgnesJ. Rivadeneira Aldásvrijdag 29 november 201918:00
zondag 8 december 201913:00H. Antonius AbtH. van Zoelendinsdag 26 november 201920:00
zaterdag 14 december 201911:00H. Willibrord Kerk: H. MarthaV. Wang svddinsdag 3 december 201919:30
zaterdag 28 december 201910:00H. AgnesJ. Rivadeneira Aldásvrijdag 27 december 201918:00
zondag 12 januari 202011:00H. Driekoningen Kerk: H. Paschalis BaylonD. Langerhuizenwoensdag 11 december20:00
zaterdag 25 januari 202010:00H. AgnesJ. Rivadeneira Aldásvrijdag 24 januari 202018:00

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met het lokale secretariaat van de gemeenschap waar u wilt deelnemen aan de doopviering. Het is belangrijk dat u zich tijdig aanmeldt, zodat wij u kunnen informeren over het verdere verloop.

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het toedienen van de doop. Echter een vrijwillige bijdrage aan de parochie (denk onder andere aan de verwarming tijdens de doopviering) wordt zeer gewaardeerd.