H. Doopsel

Heilige Doopsel

Het doopsel is het eerste sacrament dat je kunt ontvangen. Het doopsel wordt wel de deur van de sacramenten (‘ianua sacramentorum’) genoemd. Immers, pas na het ontvangen van het doopsel kun je andere sacramenten ontvangen. Het doopsel zuivert je van alle zonden die je met je meedraagt (erfzonde) of die je hebt gedaan. Ze worden als het ware van je afgewassen. De pasgedoopte wordt als een nieuw mens gezien. Het doopsel wordt daarom ook het ‘bad van de wedergeboorte’ genoemd. De doop geeft je de kiem van eeuwig leven: je mag delen in het nieuwe leven van Jezus die verrezen is.

Het doopsel maakt iemand tot lid van de Kerk. Paulus zegt over het doopsel en de gemeenschap van de Kerk: ‘wij zijn door de doop één enkel lichaam geworden’ (1 Kor. 12, 13). Een gedoopte is geroepen om met zijn/haar eigen talenten en gaven mee te helpen aan de opbouw van de Kerk en haar opdracht in de wereld. Petrus zegt: ‘Laat uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel’ (1 Petr. 2,5).

Het doopsel is het fundament voor de eenheid van alle christenen. Als een protestant zou willen toetreden tot de katholieke Kerk, dan wordt hij of zij daarom niet opnieuw gedoopt maar als reeds gedoopte door de zalving van het Vormsel in de Kerk opgenomen. Het doopsel is eenmalig, want de Heer blijft je trouw. Het is onuitwisbaar.

Heilig Doopsel: Hoe gaat dat in onze parochie?

In alle kerken van onze parochie zijn het hele jaar door doopvieringen. U kunt een keuze maken voor een kerk of datum waar uw voorkeur naar uitgaat.

Voorafgaand aan de doopviering vindt er een voorbereidingsavond plaats voor alle ouders. De voorbereiding staat in het teken van kennismaking. Er wordt uitleg gegeven over de doop(liturgie) en er wordt een doopboekje gemaakt. Daarnaast gaat het over de motivatie waarom u uw kind wil laten dopen en wordt er gesproken over de opvoeding in het kader van het persoonlijk geloofsleven. Dit alles om u als ouders te prikkelen hierover na te denken en hier aandacht aan te besteden.

Doopvieringen 2022 KerkVoorgangerVoorbereiding  
zondag 23 januari 202213:00H. Paschalis BaylonD. Langerhuizenwoensdag 12 januari 202220:00
zaterdag 29 januari 202210:00H. AgnesJ. Rivadeneira Aldásvrijdag 28 januari 202218:00
zondag 13 februari 202213:00H. IgnatiusH. van Zoelendonderdag 27 januari 202220:00
zaterdag 19 februari 202211:00H. MarthaV. Wang svdwoensdag 2 februari 202219:00
zaterdag 26 februari 202210:00H. AgnesJ. Rivadeneira Aldásvrijdag 25 februari 202218:00
zaterdag 12 maart 202214:30H. JacobusD. Langerhuizendinsdag 1 maart 202220:00
zondag 20 maart 202213:00H. Antonius AbtH. van Zoelendinsdag 15 maart 202220:00
zaterdag 26 maart 202210:00H. AgnesJ. Rivadeneira Aldásvrijdag 25 maart 202218:00
zondag 3 april 202213:00H. Paschalis BaylonV. Wang svdwoensdag 23 maart 202220:00
zaterdag 30 april 202210:00H. AgnesJ. Rivadeneira Aldásvrijdag 29 april 202218:00
zondag 8 mei 202213:00H. IgnatiusD. Langerhuizendinsdag 26 april 202220:00
zaterdag 21 mei 202211:00H. MarthaH. van Zoelenwoensdag 11 mei 202219:00
zaterdag 11 juni 202214:30H. JacobusBr. St. Jandinsdag 31 mei 202220:00
zondag 19 juni 202213:00H. Antonius AbtD. Langerhuizendinsdag 7 juni 202220:00
zaterdag 25 juni 202210:00H. AgnesJ. Rivadeneira Aldásvrijdag 24 juni 202218:00
zondag 10 juli 202213:00H. Paschalis BaylonH. van Zoelendinsdag 28 juni 202220:00
zaterdag 30 juli 202210:00H. AgnesJ. Rivadeneira Aldásvrijdag 29 juli 202218:00

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met het lokale secretariaat van de gemeenschap waar u wilt deelnemen aan de doopviering. Het is belangrijk dat u zich tijdig aanmeldt, zodat wij u kunnen informeren over het verdere verloop.

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het toedienen van de doop. Echter een vrijwillige bijdrage aan de parochie (denk onder andere aan de verwarming tijdens de doopviering) wordt zeer gewaardeerd.