H. Doopsel

Heilige Doopsel

Het doopsel is het eerste sacrament dat je kunt ontvangen. Het doopsel wordt wel de deur van de sacramenten (‘ianua sacramentorum’) genoemd. Immers, pas na het ontvangen van het doopsel kun je andere sacramenten ontvangen. Het doopsel zuivert je van alle zonden die je met je meedraagt (erfzonde) of die je hebt gedaan. Ze worden als het ware van je afgewassen. De pasgedoopte wordt als een nieuw mens gezien. Het doopsel wordt daarom ook het ‘bad van de wedergeboorte’ genoemd. De doop geeft je de kiem van eeuwig leven: je mag delen in het nieuwe leven van Jezus die verrezen is.

Het doopsel maakt iemand tot lid van de Kerk. Paulus zegt over het doopsel en de gemeenschap van de Kerk: ‘wij zijn door de doop één enkel lichaam geworden’ (1 Kor. 12, 13). Een gedoopte is geroepen om met zijn/haar eigen talenten en gaven mee te helpen aan de opbouw van de Kerk en haar opdracht in de wereld. Petrus zegt: ‘Laat uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel’ (1 Petr. 2,5).

Het doopsel is het fundament voor de eenheid van alle christenen. Als een protestant zou willen toetreden tot de katholieke Kerk, dan wordt hij of zij daarom niet opnieuw gedoopt maar als reeds gedoopte door de zalving van het Vormsel in de Kerk opgenomen. Het doopsel is eenmalig, want de Heer blijft je trouw. Het is onuitwisbaar.

Heilig Doopsel: Hoe gaat dat in onze parochie?

In alle kerken van onze parochie zijn het hele jaar door doopvieringen. U kunt een keuze maken voor een kerk of datum waar uw voorkeur naar uitgaat.

Voorafgaand aan de doopviering vindt er een voorbereidingsavond plaats voor alle ouders. De voorbereiding staat in het teken van kennismaking. Er wordt uitleg gegeven over de doop(liturgie) en er wordt een doopboekje gemaakt. Daarnaast gaat het over de motivatie waarom u uw kind wil laten dopen en wordt er gesproken over de opvoeding in het kader van het persoonlijk geloofsleven. Dit alles om u als ouders te prikkelen hierover na te denken en hier aandacht aan te besteden.

Datum doopviering 2019 KerkVoorgangerVoorbereiding 
zondag 20 januari 201913:15H. JacobusA. van der Helm7 en 14-januari 201920:00
zaterdag 26 januari 201910:00H. AgnesJ. Rivadeneira Aldàsvrijdag 25 januari 201918:00
zondag 27 januari 201913:00H. Driekoningen Kerk: H. Paschalis BaylonDiaken H. van Zoelendonderdag 17 januari 201920:00
zondag 27 januari 201913:30H. IgnatiusM. Wittemanwoensdag 9 januari 201920:00
zaterdag 9 februari 201911:00H. Willibrord Kerk: H. Marthap. V. Wangwoensdag 6 februari 201919:30
zondag 17 februari 201913:00H. Antonius AbtD. Langerhuizendinsdag 5 februari 201920:00
zaterdag 23 februari 201910:00H. AgnesJ. Rivadeneira Aldàsvrijdag 22 februari 201918:00
zondag 10 maart 201913:00H. Driekoningen Kerk: H. Paschalis BaylonDiaken H. van Zoelendonderdag 21 februari 201920:00
zondag 17 maart 201913:30H. IgnatiusM. Wittemanwoensdag 20 februari 201920:00
zondag 17 maart 201913:15H. JacobusBroeders van St. Janmaandag 25 februari en maandag 4 maart201920:00
zaterdag 23 maart 201910:00H. AgnesJ. Rivadeneira Aldàsvrijdag 22 maart 201918:00
zaterdag 13 april 201911:00H. Willibrord Kerk: H. MarthaJ. Eijkenwoensdag 3 april 201919:30
zaterdag 20 april 201919:00H. IgnatiusD. Langerhuizenwoensdag 10 april 201920:00
zondag 12 mei 201913:15H. JacobusBroeders van St. JanMaandag 29 april en maandag 6 mei 201920:00
zaterdag 25 mei 201910:00H. AgnesJ. Rivadeneira Aldàsvrijdag 24 mei 201918:00
zondag 26 mei 201913:00H. Driekoningen Kerk: H. Paschalis BaylonD. Langerhuizenwoensdag 15 mei 201920:00
zondag 26 mei 201913:30H. IgnatiusM. Wittemanwoensdag 8 mei 201920:00
zaterdag 8 juni 201911:00H. Willibrord Kerk: H. Marthap. V. Wangwoensdag 22 mei 2019
zondag 16 juni 201913:15H. JacobusA. van der Helmmaandag 27 mei en maandag 3 juni 201920:00
zondag 23 juni 201913:00H. Antonius AbtJ. Eijkenwoensdag 12 juni 201918:00
zaterdag 29 juni 201910:00H. AgnesJ. Rivadeneira Aldàsvrijdag 28 juni 201918:00
zondag 7 juli 201913:30H. IgnatiusM. Wittemanwoensdag 26 juni 201920:00
zondag 7 juli 201913:00H. Driekoningen Kerk: H. Paschalis BaylonDiaken H. van Zoelendonderdag 27 juni 201920:00

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met het lokale secretariaat van de gemeenschap waar u wilt deelnemen aan de doopviering. Het is belangrijk dat u zich tijdig aanmeldt, zodat wij u kunnen informeren over het verdere verloop.

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het toedienen van de doop. Echter een vrijwillige bijdrage aan de parochie (denk onder andere aan de verwarming tijdens de doopviering) wordt zeer gewaardeerd.