H. Communie

Eerste Heilige Communie

Bij de Eerste Communie mag iemand voor het eerst volwaardig deelnemen aan de eucharistieviering. Dit zijn meestal kinderen rond hun zevende levensjaar. Het kan ook zijn dat een volwassene die katholiek wil worden, en bij voorkeur in één viering het sacrament van het H. Doopsel en het H. Vormsel ontvangt, tevens voor het eerst zijn of haar Eerste Communie doet. Dit laatste wordt over het algemeen eenmaal per jaar, met Pasen, gedaan .

Concreet betekent dit dat de communicanten in een feestelijke eucharistieviering voor het eerst de hostie (het Lichaam van Christus, het geconsacreerde brood) mogen ontvangen. De Eerste Communie is een begin en een uitnodiging om de relatie met God voort te zetten en te verdiepen. Het is een uitnodiging om nog veel vaker ter communie te gaan en om het sacrament van de eucharistie vaak te ontvangen.

In het sacrament van de eucharistie geeft Jezus zich aan de persoon die Hem ontvangt, opdat hij of zij met Hem verbonden blijft. Het is een waardevolle manier waarop God heel dicht met mensen verbonden wil blijven en mensen wil sterken op hun levensweg, zodat zij zich kunnen inzetten voor anderen. Het ontvangen van de Eerste Communie is dan ook een bijzonder en heilig moment.

Eerste Heilige Communie: Hoe gaat dat in onze parochie?

In iedere geloofsgemeenschap wordt de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie gegeven. Ook de Eerste Heilige Communievieringen zullen daar zijn.

De kinderen worden voorbereid aan de hand van “Blijf dit doen”, een methode die enkele jaren geleden in opdracht van het bisdom Rotterdam is ontwikkeld. Toch verloopt de voorbereiding in iedere geloofsgemeenschap niet op dezelfde manier. De methode is een leidraad; de concrete invulling is per gemeenschap verschillend.

De data voor de Communievieringen van 2019 zijn vastgesteld. De voorbereiding en de viering vindt plaats in uw eigen geloofsgemeenschap.

De data voor de Eerste H. Communie van 2019 zijn vastgesteld.

H. Agnes 26 mei
H. Antonius Abt 19 mei
H. Driekoningen 26 mei
H. Ignatius van Loyola 16 juni
H. Jacobus de Meerdere 16 juni
H. Willibrord 23 juni

U kunt uw kind aanmelden door contact op te nemen met het lokale secretariaat van uw geloofsgemeenschap. Van hen ontvangt u verdere informatie over de data en locatie van de voorbereidingsbijeenkomsten.

Uiteraard worden er kosten gemaakt voor de communievoorbereiding. Wij verplichten u echter niet tot een vaste bijdrage maar doen een beroep op uw vrijgevigheid met een vrijwillige financiële bijdrage om deze kosten te dekken.