Blijf dit doen!
Groot feest was het op zaterdag 19 september.
Negen jongens en meisjes vierden alsnog het grote feest van de Eerste
Communie.
Een bijzondere viering in kleinere kring, maar daarom niet minder feestelijk.
Een grote gebeurtenis voor de kinderen, hun ouders en familie.
Een moment van hoop en troost voor deze kleine kring, maar ook voor onze
hele gemeenschap in deze onzekere tijd.

Een van de communicantjes las aan het slot van de viering:
Mensen van de Weg
De leerlingen van Jezus werden “mensen van de Weg” genoemd.
Wij zijn ook “mensen van de Weg”.
De weg van Jezus is de weg van de Liefde.
Op deze weg ben je niet alleen:
om je heen zijn andere mensen.
Net zoals de leerlingen op weg naar Emmaüs
luisteren wij samen naar het Woord van God.
Net zoals de leerlingen breken wij het brood.
Dan is Jezus bij ons.
Noah Delfos, Caroline van der Ham, Romée Kettenis,
Kristle Mercera, Marcus Missotten, Michael Potinoor-Jugaroe,
Lidya Volkert, Josephine Zonneveld en Lucas Zonneveld,
Blijf dit doen!

Van harte gefeliciteerd!
Marijke Witteman