Sacramenten

Sacramenten

Sacramenten zijn tekens in woord en gebaar. Denk hierbij aan het H. Doopsel, het H. Vormsel, het Huwelijk of de Ziekenzalving. Door middel van deze sacramenten willen wij dichterbij God komen. Wij hebben een overzicht gemaakt van de sacramenten die wij ook binnen onze parochie Maria Sterre der Zee aanbieden. Zie hiervoor het submenu.