De retraite (bezinning) ‘Bronnen van levenskracht’ is bedoeld voor mensen die vanwege ziekte of langdurige werkloosheid niet langer aan het betaalde arbeidsproces deelnemen en behoefte hebben aan bezinning op hun situatie. De retraite vindt plaats in de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout.
We sluiten aan bij het levensritme van de Benedictinessen, bij wie we te gast zijn. Deelnemers kunnen meedoen aan de gebedstijden van de kloosterlingen. Van het kloosterleven gaat rust uit en dat kenmerkt ook het programma van deze drie dagen.
Het programma van de retraite is gericht op het aanboren van bronnen van levenskracht. Per dag zijn er korte groepsbijeenkomsten over thema’s als inspiratie, hoop en verlangen, behoeften van de ziel, ont-moeten/ontmoeting en over de weg naar de toekomst. Ook het kloosterleven komt aan bod: wat kunnen wij leren van het kloosterleven dat ons helpt om geïnspireerd deel te blijven nemen aan de vaak hectische samenleving? Ook een gesprek met één van de zusters zal hier over gaan.
Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage verwacht van € 75,00. Dit mag deelname echter niet belemmeren, neem in dat geval contact op met Greet Kappers die de retraite voor de parochie Maria Sterre der Zee organiseert en begeleidt. Deelname is definitief na een kennismakingsgesprek. Het maximum aantal deelnemers is 10.
Informatie en opgave vóór 15 april 2016 bij Greet Kappers, tel. 06 46 26 69 64, of per mail: g.kappers@planet.nl.
Data: van dinsdag 28 juni tot en met donderdag 30 juni 2016 | Plaats: Onze Lieve Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90, Oosterhout