Maria Sterre der Zee

De gezamenlijke werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede (M.O.V.) van de parochie Maria Sterre der Zee kijken met dankbaarheid en tevredenheid terug op de adventsactie 2016. Doel van de actie was geld bij elkaar te brengen voor de renovatie van een basisschool en vijf onderwijzerswoningen in Masiakriki, in het binnenland van Suriname. Dat doel is gehaald, er is 10.500 euro binnengekomen.

advent 2016
Leerkrachten en leerlingen in Masiakriki, Suriname

De aanvrager van het renovatieproject, vicaris-generaal Esteban Kross van Paramaribo, is sinds de Wereldjongerendagen 2016 een bekende van onze parochie. Hij logeerde namelijk op uitnodiging van parochievicaris Ad van der Helm voor en na de WJD in de pastorie van de H. Jacobuskerk en bezocht onder meer de H. Antonius Abtkerk om mee voor te gaan in de eucharistie.
Via e-mail brachten wij de vicaris-generaal op 26 januari op de hoogte van het resultaat van de adventsactie. Hij reageerde per omgaande:

Wat een prachtig nieuws te mogen vernemen dat de actie zo geslaagd is dat het streefbedrag gehaald is! Heel bijzonder! Hartelijk dank aan de werkgroepen M.O.V., uw pastores, en bovenal aan uw parochianen voor de hartelijke betrokkenheid bij de moeilijke situatie van de school en de onderwijzerswoningen van Masiakriki. Bedankt voor de gulle gaven en inzet!

Een medewerkster van het bisdom Paramaribo zal ons op de hoogte houden van de voortgang van de renovatie onder meer door middel van foto’s. Zo kunnen wij, ondanks de afstand, de uitvoering van het project een beetje meebeleven.
Natuurlijk willen ook wij de parochianen bedanken voor hun financiële steun. Als u niet zo ruimhartig had bijgedragen was de adventsactie niet zo goed verlopen. Heel hartelijk dank.
En last but not least: dank aan pater Jan Mul en de Surinaamse gemeenschap van de H. Marthakerk voor hun enthousiaste hulp bij de promotie van het project.
Lees hier alles over het adventsproject in Masiakriki.
De gezamenlijke M.O.V.’s van Maria Sterre der Zee