FEESTELIJKE VESPERS MET
PLECHTIGE GELOOFSBELIJDENIS
REDDITIO SYMBOLI
Elke maandag en donderdag om 20:00 uur
vanaf maandag 6 maart 2017
Agneskerk, Beeklaan 188, Den Haag