Redditio Symboli

FEESTELIJKE VESPERS MET

PLECHTIGE GELOOFSBELIJDENIS

REDDITIO SYMBOLI

Elke maandag en donderdag om 20:00 uur

vanaf maandag 6 maart 2017

Agneskerk, Beeklaan 188, Den Haag