In het kerstnummer van Stella Maris staat op pagina 6 een storende fout. In de rechterkolom staat in regel 9 van onderen een bedrag van € 6. 000. 000,= genoemd. Dit moet € 600.000,= zijn . De redactie biedt haar excuses aan voor eventueel ongemak.