Dinsdag 22 september vindt de jaarlijkse ‘Pro-Life Gebedsdag’ plaats in Den Haag. Het doel van deze Gebedsdag is het realiseren van een Christelijke wetgeving ter bescherming van het ongeboren leven. Deze dag wordt georganiseerd door de Stichting Recht Zonder Onderscheid, ‘Stirezo’, en staat onder leiding van mgr. de Jong, hulpbisschop van het Bisdom Roermond.

De dag begint om 11.00 uur op de Hofplaats bij het Binnenhof. Hier wordt
gezamenlijk de Rozenkrans gebeden. ’s Middags wordt een petitie aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer. Aansluitend is er zang en gebed. Om 14.30 uur wordt de Gebedsdag afgesloten met een plechtige Heilige Mis in de Sint Jacobus de Meerderekerk, Parkstraat 65A. Hoofdcelebrant is mgr. de Jong. De Heilige Mis wordt deze dag verplaatst van 12.45 naar 14.30 uur. Houdt u er rekening mee dat er maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn in de kerk.

Stirezo zet zich in voor de bescherming van de heiligheid van het menselijk leven vanaf het moment van de conceptie tot aan de natuurlijke dood.
De stichting verdedigt het gezin als instituut, op basis van het huwelijk tussen man en vrouw en de onontbindbaarheid van het huwelijk. Daarnaast komt men op voor de sociale waarde van het gezin in de maatschappij en het recht van ouders om hun kinderen op te voeden en te laten onderwijzen volgens hun Katholieke overtuiging.

Stirezo verdedigt in het bijzonder het recht op leven van ongeboren kinderen. Eén op de zeven kinderen ziet door abortus nooit het daglicht. Stirezo voert protestacties, verspreidt petities, schrijft artikelen, verschijnt in de media en waakt bij abortusklinieken.
Zie ook de website www.stirezo.nl