Vorig jaar 15 mei overleed emeritus-pastoor Hofstede in het verzorgingshuis Roomburgh te Leiden, waar hij na zijn vertrek als pastoor uit de Jacobus de Meerdereparochie nog vele jaren zijn diensten heeft bewezen als rector van dit huis.

Op 19 mei j.l. is op de R.K. begraafplaats De Zijlpoort aan de Herensingel te Leiden door pastoor Jeroen Smith de gedenksteen gezegend te zijner gedachtenis.

Op de steen is in het Latijn te lezen “Priester tot in eeuwigheid.”

Met zijn vele geestelijke gaven als priester zijn we hem dankbaar voor wat hij voor de Jacobusparochie en daarbuiten betekend heeft.

Moge hij nu onze voorspreken in de hemel zijn.

Uit de Stella Maris van juli-augustus