Zoals U zich allicht kunt herinneren, is begin dit jaar met hulp van de Stichting Vrienden van de Sint Jacobus de Meerdere het wijwatervat midden in het portaal achter in de kerk, grondig gerestaureerd. Na het herstel van deze voormalige doopvont uit de Amsterdamse Vondelkerk gingen stemmen op om de lege opstand weer van een passende beeltenis te voorzien. Fred Klomp, bestuurslid van de Stichting, legde daartoe contact met kunstenares Tineke Nusink, die een prachtig ontwerp maakte voor een eigentijds maar zeer goed passend bronzen sculptuur. De bestuursleden van de Stichting waren er zeer enthousiast over.
presentatie
Omdat het bestuur ook graag de vaste donateurs in kennis wilde stellen van dit ontwerp, werden zij op zaterdag 10 december uitgenodigd voor een presentatie door de kunstenares zelf over het ontwerp en de was-modellen die zij daarvoor al had gemaakt. Fred Klomp legde aan de aanwezigen uit hoe de hele compositie van het ontwerp eruit zal gaan zien. Vicaris Ad van der Helm ging dieper in op de symbolische betekenis van de diverse onderdelen van de sculptuur. Het ontwerp ondervond bijzonder veel bijval van de aanwezigen, unaniem was men van oordeel dat het een magnifiek ontwerp is!
Onder het genot van een hapje en een drankje konden de genodigden daarna nog een reeks andere, kleine en grote, bronzen beelden van Tineke Nusink bekijken, die in de andere zaal tentoon waren gesteld. Dit afsluitend wijwatervat-project is gestart voor Kerstmis 2016, de geboorte van Christus. We streven naar een voltooiïng voor Pasen 2016, de verrijzenis van Christus.
Bent u nieuwsgierig geworden? De bestuursleden van de Stichting willen u graag deelgenoot maken van dit ontwerp. Om dit bijzondere werk te bekostigen doen we een beroep op uw medewerking.
Banknummer:
NL97 ABNA 0488 8795 90
t.n.v. Stichting Culturele Vrienden van de Sint Jacobus de Meerdere, Den Haag.
Elke donatie is zeer welkom!!