Aanstaande moeder in Guarjila
(Foto: Adventsactie)

De Adventsactie voor El Salvador bracht in de parochie Maria Sterre der Zee een prachtig bedrag op, namelijk bijna 9.000 euro. En dat is nog maar voorlopig want er kan nog geld binnenkomen via de bankrekening. De gezamenlijke werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede danken u hartelijk voor uw bijdragen.
Waar gaat het geld heen?
Via de Adventsactie naar de Ana Manganaro-kliniek in Guarjila, op het platteland van El Salvador. De kliniek wil speciaal de gezondheid van moeders en jonge kinderen verbeteren door goede geboortezorg. Want zwangerschap en bevalling vormen een gezondheidsrisico in Guarjila. De kliniek heeft daarom een opvanghuis ingericht waar aanstaande moeders de laatste weken voor hun bevalling kunnen verblijven.
Moestuinen
Om ondervoeding en babysterfte tegen te gaan wil de kliniek verder borstvoeding stimuleren. Daarnaast heeft de kliniek plannen voor het opzetten van moestuinen. Gezinnen beschikken nauwelijks over gezonde en gevarieerde voeding zoals groenten. Rond de dertig gezinnen krijgen daarom praktische hulp bij het aanleggen van hun moestuin. Als de eerste groente geoogst kan worden, krijgen ze praktijklessen in het bereiden van gevarieerde maaltijden.
U kunt nog helpen
U kunt uw giften voor de Adventsactie nog steeds overmaken op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van Parochie Maria Sterre der Zee onder vermelding van ‘Adventsactie 2019’.