Positieve werkdag RK Den Haag in 2025

Het parochiebestuur heeft op 9 april jongstleden een studiedag georganiseerd over de toekomst van RK Kerk Den Haag in 2025. Met meer dan 80 betrokken parochianen uit onze parochie en betrokkenen van de R.K. parochie de Vier Evangelisten hebben wij, onder leiding van Laetitia van der LaWerkdag RK Den Haag in 2025ns van De Zalige Zalm, een heel mooie, productieve en inspirerende dag beleefd. Prof. Erik Borgman hield in de Paleiskerk een inspirerende en hoopvolle inleiding over de toekomst van de kerk. Gedurende de dag was er veel gelegenheid tot uitwisseling en ontmoeting. Parochievicaris Ad van der Helm zal als portefeuillehouder Innovatie het verzamelde materiaal benutten zodat alle parochianen de positieve effecten van de studiedag kunnen ervaren in hun geloofsgemeenschap!