Dat zij dit jaar in de schijnwerpers staan voor de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) vinden zuster Willy van Mer en Jet Nauta een hele eer. Niet voor zichzelf maar voor de mensen voor wie zij werken en wier verhaal zij over het voetlicht mogen brengen. Wij stellen ze aan u voor.
Jet Nauta, missionair werker

Jet Nauta, Mexico

“Ik ben geraakt door het lot van de inheemse bevolking in Chiapas, daarom blijf ik me inzetten voor de Maya’s,” vertelt Jet Nauta (48). Met steun van de Week Nederlandse Missionaris en de parochie H. Laurentius in Hoogkarspel is zij als missionair werker uitgezonden naar Mexico.
“Internationale solidariteit is hier hard nodig om onrecht te bestrijden,” zegt de van oorsprong Amsterdamse. Daarom werkt ze bij de vredesorganisatie Sipaz (Servicio Internacional para la Paz) in San Cristobal de las Casas in de zuidelijke deelstaat Chiapas. Het is een van de armste gebieden in Mexico maar met zeer rijke bodemschatten.
Olie, gas en zilver
Sipaz maakt zich sterk voor de inheemse bevolking en stuurt waarnemers naar de dorpen zodat de Mayabewoners veilig zijn. Want zij wonen op land dat interessant is voor overheid en grote organisaties vanwege de aanwezigheid van olie, gas en zilver. De Maya’s worden bedreigd, van hun land verjaagd, ontvoerd of, nog erger, vermoord.
Jet: “We zijn daar waar de kans bestaat dat het geweld escaleert zoals bij demonstraties en bedevaarten. Wij zoeken ook mensen op die voor het geweld op de vlucht zijn geslagen en nu in de bergen bivakkeren. En dat brengen we internationaal onder de aandacht.”
“In de kerkelijke basisgemeenschappen geven wij workshops over het oplossen van conflicten zodat de mensen de handvatten krijgen om zelf te werken aan een duurzame vrede; in het vrouwennetwerk van het bisdom werken wij aan emancipatie zodat vrouwen hun stem durven laten horen. Alles gebeurt met steun van bisdom en parochies.”
Zuster Willy van Mer, verpleegkundige
Willy van Mer, Kameroen

Ze moest in oktober Kameroen ontvluchten, waar ze op dat moment al vijftien jaar werkte in een kliniek in Baba, in het noordwesten: Willy van Mer (72) van de congregatie Missiezusters van het Heilig Hart. Toen ze hoorde dat opstandelingen haar wilden ontvoeren en losgeld vragen voor haar vrijlating, besloot ze voor enkele maanden naar huis te gaan, naar Nederland. Met pijn in haar hart verliet zij de kliniek in Baba. Na bijna veertig jaar als missionaris gewerkt te hebben in Afrika is zij plotseling een vluchteling met niets meer dan een reistas.
In Baba runt zuster Willy de kliniek waar inmiddels ook professionele lokale krachten werken. Zij organiseert de verpleeg- en kraamafdeling, maakt de roosters, controleert de boeken, doet consultaties en bij gecompliceerde bevallingen wordt steeds haar hulp ingeroepen.
Zuster Willy wacht op het moment dat zij terug kan naar Kameroen om weer de handen uit de mouwen te steken in de kliniek.
Wees solidair
Zuster Willy van Mer en Jet Nauta vertegenwoordigen de vele missionarissen en missionair werkers die zich elke dag opnieuw inzetten voor anderen. Wij vragen u solidair met hen te zijn door uw financiële steun te geven in de Pinkstercollecte op zaterdag 8 en zondag 9 juni in uw kerk. Geld overmaken is ook mogelijk: bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van Parochie Maria Sterre der Zee onder vermelding van ‘Pinksteractie WNM’. Hartelijk dank.
Werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede
Parochie Maria Sterre der Zee