missionaris

De parochie Maria Sterre der Zee voert in de zes geloofsgemeenschappen van zaterdag 27 mei tot en met zondag 4 juni 2017 de landelijke Pinksteractie voor de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Het thema is: ‘Geloven in de ander – samen werken aan een andere wereld’.

missionaris
Ellen Schouten (links), missionair werker in Venezuela, op de ruilmarkt

Met hart en ziel zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor andere mensen. Zij zijn solidair met mensen die arm zijn en uitgesloten. Ze blijven als andere hulpverleners vertrekken. Zij leven met en voor hun mensen. Dat geeft allen de kracht en de moed te blijven werken aan verbetering van de levensomstandigheden.
Geloven in de kracht van de ander. Dat doen father Nol Verhoeven, Mill Hill-missionaris in Kameroen, en Ellen Schouten, missionair werker in Venezuela. Zij zijn de boegbeelden van de Pinksteractie 2017. De werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede (MOV) vertellen meer over het wedervaren van deze missionarissen in het Maandbericht van hun geloofsgemeenschap. Ook parochieblad Stella Maris besteedt aandacht aan de Week Nederlandse Missionaris.

Wees ook solidair

missionaris
Father Nol Verhoeven, Mill Hill-missionaris in Kameroen, te midden van ‘zijn’ mensen

Ellen Schouten en father Nol Verhoeven, en met hen honderden missionair werkers en missionarissen, staan kwetsbare mensen bij in hun strijd tegen armoede en onrecht. Wereldwijd. Dankzij de steun van betrokken mensen in Nederland maken zij een verschil voor de mensen met wie zij hun leven delen.
Maak ook uw solidariteit zichtbaar en geef royaal in de kerkcollecte op zaterdag 3 juni en zondag 4 juni 2017. U kunt uiteraard ook een bedrag overmaken op de bankrekening van uw geloofsgemeenschap onder vermelding van ‘gift WNM 2017’.
Kijk op Week Nederlandse Missionaris voor meer informatie over de WNM Pinksteractie 2017.