Met enige teleurstelling moeten wij meedelen dat we in parochie Maria Sterre der Zee met onmiddellijke ingang nog slechts dertig bezoekers (exclusief bedienaren) in de vieringen mogen ontvangen. Rond middernacht (9 op 10 oktober) hebben de Nederlandse bisschoppen dit besloten naar aanleiding van de oproep van minister Grapperhaus eerder deze week. Zie hier het bericht van de bisschoppen.

Door de inzet van veel vrijwilligers hebben we als parochie naar onze mening de afgelopen maanden een veilige omgeving kunnen creëren en hebben we geen besmetting gehad. Als parochie willen we echter loyaal zijn aan de afspraken die het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken met de overheid heeft gemaakt en solidair zijn met de andere kerken in het belang van de volksgezondheid.

In concreto geldt met onmiddellijke ingang:

  • per viering 30 bezoekers;
  • geen samenzang;
  • geen koor, maar maximaal 2 cantores;
  • u wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen dat bij voorkeur alleen bij het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Voor dit weekend (10/11 oktober) hoeft u niet te reserveren. Na het weekend is reserveren echter weer verplicht, om te voorkomen dat u aan de deur geweigerd moet worden. Vanaf maandag (12 oktober) komt voor de weekvieringen en het weekend van 17/18 oktober het digitale reserveringssysteem www.meevieren.nl weer beschikbaar ter ondersteuning hiervan. U kunt ook weer telefonisch bij uw geloofsgemeenschap reserveren.

Vooralsnog gaan de activiteiten binnen onze parochie gewoon door.

We realiseren ons dat deze aanpassing weer een inspanning van onze vrijwilligers en parochianen vraagt. Wij zouden het ook liever anders zien. Maar de afgelopen maanden hebben geleerd dat samenkomen in de kerk waardevol is, zeker in deze moeilijke tijd waarin intermenselijke contacten noodgedwongen op een laag pitje staan.

Gods Zegen!

Het crisisteam