Zoals velen van u zullen weten, worden in de hele stad Den Haag vluchtelingen opgevangen. Om precies te zijn ‘statushouders’.  Dit zijn mensen, gevlucht uit alle windstreken van de wereld die in Nederland een rechtmatig verblijf hebben voor een periode van vijf jaar. Na die periode wordt bekeken of die tijdelijke status wordt omgezet in een definitief verblijf in Nederland, of dat eventueel de situatie in het land van herkomst dusdanig verbeterd is om terug te keren naar dat land.
In het parochiegebied van onze parochie Maria Sterre der Zee zijn meerdere van deze opvanglocaties te vinden. In Scheveningen en in Bezuidenhout komt onder andere opvang voor statushouders.
 
Als diaken neem ik deel aan een tweewekelijks overleg namens de parochie. In dit omgevingsoverleg zijn vele partijen betrokken die op een of andere manier zorg hebben voor deze vluchtelingen die vanuit het AZC (assiel zoekers centrum) nu naar een nieuwe woonplaats mogen voor maximaal 5 jaar.
 
Tegenover de Antonius Abt kerk, op de Scheveningsweg 90/92, is ook een dergelijke opvang locatie geopend. Op dit moment wonen daar 32 mensen, voornamelijk uit Eritrea en Syrië. Deze mensen zijn ondertussen door vele vrijwilligers initiateven voorzien van de nodige basis behoeften als kleding en meubelen. Eind december / begin Januari komt daar nog een groep van 45 personen bij. De Antonius Abt gemeenschap heeft op zich genomen om al de kleding die op dit moment worden afgeleverd voor deze mensen, uit te zoeken en te verpakken.
Een voorbeeld van hoe deze gemeenschap een bijdrage levert aan de mensen die wij als ‘overburen’ krijgen. En een mooi voorbeeld van hoe wij als trouwe volgelingen van Jezus Christus onze taak van naastenliefde en barmhartigheid kunnen vervullen. Op deze manier brengen wij de werken van Barmhartigheid uit Mattheus 25 zelf in de praktijk, op onze eigentijdse manier door een bijdrage te leveren aan het kleden van de naakten.
 
Via het omgevingsoverleg zal waarschijnlijk in de toekomst nog vaker een vraag op ons af komen om een rol te vervullen in het lenigen van de nood van deze gevluchte Medelanders. De Antonius Abt gemeenschap wil hier een bijdrage aan leveren naar vermogen.
Bent u als gemeenschap hier ook klaar voor om dit te doen? Indien nodig zal ik zeker een beroep op verschillende gemeenschappen van onze parochie doen via PCI of diaconale werkgroepen. In navolging van de Antonius Abt gemeenschap hoop ik dat u hierin ook uw verantwoording kunt en wilt nemen!?
 
Diaken Ronald van Berkel