Pausmis

Op zondag 30 juni om 11.00 uur vindt de jaarlijkse Pausmis in de Jacobus de Meerdere kerk (Parkstraat 65A) plaats. Met deze pontificale Latijnse Hoogmis vieren we de verjaardag van de Pauskeuze van Paus Franciscus. De Nederlandse bisschoppen en de pauselijke Nuntius celebreren in deze feestelijke en plechtige Hoogmis. Diaken Henk van Zoelen zal tevens hierbij aanwezig zijn.

Zoals gebruikelijk zal het kerkkoor met instrumentalisten een mooie Mis ten gehore brengen. De Sint Antonius & Sint Sebastianus gilde uit Gemert zullen deze Hoogmis door hun aanwezigheid opluisteren. U bent van harte welkom om deze feestelijke Hoogmis mee te vieren.

De Sint Antonius & Sint Sebastianus gilde uit Gemert.
Bron: www.sint-antoniusgildegemert.nl