Op zondag 2 juli was de viering van de Pauskeuze, ook wel de Pausmis, in de St. Jacobus de Meerdere. Twee kardinalen, zes bisschoppen en de nuntius waren aanwezig bij deze viering. Hij werd gecelebreerd door kardinaal Eijk. Parochievicaris Van der Helm stond in zijn openingswoord stil bij deze traditionele viering van de Pauskeuze. Speciaal was gekozen voor 2 juli, de zondag na 29 juni waarop de kerk de Heilige apostelen Petrus en Paulus herdenkt.


 

Marche Pontificale

Traditioneel werd de Pauskeuze viering afgesloten met de Marche Pontificale van Charles Gounod. Dit uitermate indrukwekkende stuk kent een mooie bezetting. Zo spelen naast de organist ook een viertal blazers mee. En alsof dat nog niet genoeg is ook een paukeniste. Het geheel is niet alleen een schitterend gezicht, ook het geluid was indrukwekkend en reden voor velen om op hun mobiel een filmpje te maken.

Film

Naast alle thuisfilmers, was er ook een professionele cameravrouw. De Pauskeuze viering is een unieke viering in de St. Jacobus. Reden temeer om dit bij de Parochie onder de aandacht te brengen. Namens het bestuur is Harry Vrins bezig met een filmproject. Hierin worden sterke punten van geloofsgemeenschappen in beeld gebracht. Wat mooier dan deze Pauskeuze viering?  Zo kunt u ook in de toekomst weer opnieuw genieten van deze schitterende viering!
Pausmis