Op zondag 23 juni viert de parochie Maria Sterre der Zee de pauskeuze van onze huidige paus, paus Franciscus.

In de feestelijk  mis van 10.15 uur waarin de Nederlandse bisschoppen en de pauselijke nuntius zullen celebreren zal stil gestaan worden bij deze heugelijke gebeurtenis.

De mis wordt opgeluisterd door het gilde Salvator Mundi uit Oeffelt en gezamenlijke koorzang van Cantemus Domino en Gli Ucelli onder leiding van dirigent Richard Ram en orgelbegeleiding door Carel Cames van Batenburg. Gezongen wordt de Missa Sine Nomine van Herman Strategier .

Katholiekleven.nl zendt de eucharistieviering vanaf 10.15 uur live uit op YouTube. De rechtstreekse uitzending is te bekijken via katholiekleven.nl/livestreams.