Op vrijdag 25 maart viert de Kerk het hoogfeest van Maria Boodschap, ofwel de Aankondiging van de Heer (van de menswording en geboorte van Jezus). Juist op deze dag zal paus Franciscus Rusland en Oekraïne toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Daarmee plaatst de paus Rusland en Oekraïne onder haar bescherming. De toewijding vindt plaats in de Sint-Pietersbasiliek te Rome. De toewijding zal op verzoek van de paus ook plaatsvinden in bisdommen over de hele wereld.

De paus zal het gebed met de toewijding van Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van Maria uitspreken op vrijdag 25 maart om 17.00 uur. Hetzelfde gebed, op dezelfde dag, zal worden gebeden in de bisdommen wereldwijd. In ons bisdom Rotterdam zal onze bisschop, Mgr. dr. J.H.J. van den Hende, dit gebed bidden in de St. Jacobuskerk aan de Parkstraat in Den Haag, eveneens om 17.00 uur.

Het H. Sacrament staat ter aanbidding uitgesteld en de rozenkrans zal in verschillende talen worden gebeden voor de vrede. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en mee te zingen en te bidden voor de vrede!

Bron: Cathopic