Antonius Abtkerk

Antonius Abtkerk
Interieur Antonius Abtkerk
(foto Bart Maltha)

De geloofsgemeenschap H. Antonius Abt nodigt  alle parochianen uit op zaterdag 12 oktober aanstaande voor de viering van het feest van onze patrones Maria Sterre der Zee en een onderhoudend en gezellig samenzijn daarna.
Eucharistieviering
In deze viering, aanvang 11.00 uur, gaan alle leden van het pastoraal team voor; de muzikale omlijsting wordt verzorgd door de kerkgangers, in samenzang, onder leiding van organist Patrick Hopper.
Lunch en middagprogramma
Aansluitend drinken we koffie in de Ontmoetingsruimte van de kerk. Na een broodje en meer koffie begint het middagprogramma. U leest er alles over in de parochiedag-flyer. Om ongeveer 15.00 uur wordt de parochiedag afgesloten.
Hartelijk welkom op Scheveningen bij de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt!