Het jubileum ter gelegenheid van het 60 jarig priesterfeest van Pater Kees van der Geest, assistent priester van het pastoraal team van de Maria Sterre der Zee parochie, wordt gevierd tijdens de H mis van de Engelstalige Afrikaanse gemeenschap.
datum: zondag 3 februari
tijd: aanvang H mis 13.00 uur
locatie: H Martha kerk Hoefkade 623