Pastoraal woord van pastoor Dolf Langerhuizen

Donker en licht, hoop en teleurstelling, ziekte en dood: we hebben er deze weken allemaal, in min of meerdere mate, mee te maken. We worden beperkt in onze vrijheid en moeten letterlijk afstand houden van elkaar. Wat zou ik graag samen met u, met vele mensen, de Liturgie van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en Pasen hebben gevierd. Het doet mij en mijn collega’s: het doet u en ons allemaal pijn, dat het dit jaar zo anders loopt. Anders dan we tot voor kort hadden durven denken.

Het pastoraal team wil een verkorte weergave van de vieringen van Palmzondag tot en met Paaszaterdag via YouTube uitzenden. En ik hoop van harte dat we toch samen met u – in verbondenheid – de Goede Week en Pasen kunnen vieren. Op afstand, maar ook weer zo vertrouwd en dichtbij! En hiermee wil het pastoraal team u een hart onder de riem steken en u bemoedigen!

Elders op deze website kunt u zien vanaf wanneer de YouTube vieringen van de Goede Week en Paaszaterdag te zien zijn.

In deze pastorale overdenking neem ik u in gedachten mee naar de paasnacht; die bijzondere avond en nacht waarin we de Paaswake vieren. En die paasnacht is anders dan alle andere nachten. Daarom ontsteken we aan het begin van de Paaswake het paasvuur en dan één kaars: de Paaskaars. Met die éne kaars brengen we het vuur naar binnen: één klein vlammetje maar. Dat doen we op goed geloof dat het licht altijd sterker zal zijn dan het duister, zelfs al is het maar het licht van één kaarsvlam.

Licht, aandacht en warmte hebben we zo hard nodig in deze tijd. En wat komt dat prachtig naar voren in de Liturgie van de Paaswake. We horen verhalen over de schepping van onze wereld, over een volk dat wordt bevrijd uit de slavernij; over God die ons draagt; en over iemand die leeft dóór de dood heen. Dat zijn verhalen uit de bijbel waaraan je je kunt verwarmen die ons moed en licht geven in de duisternis. In navolging van Jezus, proberen we onze wereld warmer en menselijker te laten zijn! En we zien ook dat dit op een bewonderenswaardige manier in ons land gebeurt. Midden in de Corona-crisis waarin we nu verkeren. Helpende handen, aandacht, gebed en zorg voor elkaar. Helpen het virus van de eenzaamheid te doorbreken!

Onze koning Willem-Alexander heeft ons terecht hiertoe opgeroepen. Heel eenvoudig en doe het maar: bel elkaar, stuur een kaartje, een e-mail, maak een Skype verbinding.

Mede namens diaken Henk van Zoelen, de pastores Jan Eijken, Ad van der Helm, Vincent Wang en Johnny Rivadeneira Aldás wens ik u – juist in deze lastige weken – een inspirerende Goede Week toe en alvast een zalig Pasen! Goed zegenen en behoede u! We zijn met u verbonden via de YouTube uitzendingen vanaf Palmzondag tot en met Pasen.

Graag tot ziens, horens of mails!

Dolf Langerhuizen, pastoor parochie Maria Sterre der Zee