Onze pastoraal werker Jan Eijken nodigt alle parochianen en andere geïnteresseerden uit bij zijn promotie maandag 3 december aan de Radboud University. Van 14:30-15:30 uur verdedigt hij daar in de aula zijn proefschrift ‘Strijd om betekenis: discoursanalyse van een beleidsmatig experiment interculturele kerkopbouw in de Schilderswijk, Den Haag 2000-2010’.
Dit onderzoek bevat een analyse van beleidsdocumenten van onze voormalige Willibrordparochie, een project van missionarissen en 2 rooms-katholieke migrantengemeenschappen (Portugeestalige en Westafrikaanse) in een pionierende zoektocht naar samenwerking en ‘integratie’. De beleidsdocumenten dateren uit de periode 2000 t/m 2010, een periode waarin het zogenaamde debat over migratie en integratie in de Nederlandse samenleving losbarstte. Terwijl de focus in de samenleving zich vooral richtte op de integratie van moslims, wijst Jan Eijken erop dat zeker 40% van de immigranten in ons land christen zijn (waaronder vele katholieken). Jan Eijken onderzoekt de mogelijkheden van interculturele kerkopbouw en de voorwaarden waaronder een dergelijk proces kans van slagen heeft of juist vastloopt.
Na afloop is er een receptie. Van harte aanbevolen!