Het pastoraal team

Noodnummer: 070 – 820 92 88 (uitsluitend te gebruiken voor aanvraag van ziekenzalving of in ernstige geestelijke nood)
Uitvaartlijn: 070 – 820 92 89
Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met het Centraal Parochiesecretariaat. Telefoon: 070 820 98 66


Drs. A.L. (Dolf) Langerhuizen
Pastoor
d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
070 – 820 92 80

Portefeuille
Vieren (liturgie); Pastoraatgroepen – contact; Communicatie; Parochiebestuur

Ik doe mijn werk als priester met veel voldoening! Goede contacten met parochianen en een geïnspireerde samenwerking met de collega’s, het parochiebestuur en de pastoraatgroepen zijn voor mij heel belangrijk.  Met geloof en bezieling wil ik bouwen aan de Katholieke kerk in onze mooie stad Den Haag.


J.J.E. (Johnny) Rivadeneira Aldás
Parochievicaris
j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
070 – 365 77 29

Portefeuille
Vieren (liturgie); Catechese en vorming; Aandacht voor migranten (Spaanstaligen); Nieuwe bewegingen & gebedsgroepen

Ik, en ook anderen, kunnen veel ideeën hebben over hoe de parochie moet zijn. Maar als we het beleidsplan van onze Goede Herder volgen: ‘Gaat en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping’, kunnen wij er zeker van zijn dat Hij alle dagen met ons zal zijn. Dan kunnen wij de blijdschap van Pasen brengen aan mensen die verdrietig en alleen zijn.


V. (Vincent) Wang svd
Parochievicaris
v.wang@rkdenhaag.nl
0643824301

Portefeuille
Vieren (liturgie); Aandacht voor migranten en jongeren en diaconie

“Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven…, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart”. (Mt 11: 28-29) Zo is de roeping en missie van Jezus, alsook de onze. Met zo een mentaliteit en houding in ootmoed, die voor onze huidige kerk noodzakelijker is dan ooit, wil ik graag samen met collega’s, Gods volkeren dienen in de naam van onze Kerk, in de Kerk en in onze samenleving. De boodschap van de Heer met mensen delen, ervan getuigen en daarin begeleiden.


Drs. H.A. (Henk) van Zoelen
Diaken
h.vanzoelen@rkdenhaag.nl
070 – 820 92 83

Portefeuille
Diaconie (dienen); Contactpersoon Parochële Caritas Instelling; Communicatie

Diaconie is helpend handelen, gericht op het voorkomen, opheffen en verminderen van lijden en sociaal-maatschappelijke nood.
Diaconie is gericht op het herstel van verbroken verbindingen zodat mensen (weer) kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.
De rol van de diaken is die van bemiddelaar of ‘go-between’ als bemiddelaar tussen kerk en gelovigen, tussen geloofsgemeenschap en mensen, tussen mensen onderling, tussen mensen en maatschappij met haar instanties en vice versa. Dit alles ontstaan uit en gericht op de relatie tussen God en mensen.