Pastor Ad van der Helm gaat voor in de estafettedienst in Buurt- en Kerkhuis Bethelkerk om uitzetting Armeense familie Tamrayzan te voorkomen.

Parochievicaris Ad van der Helm zal komende nacht van vrijdag op zaterdag, van 02.00 tot 04.00 uur, dus de vroege ochtend van 10 november, voorgaan in de dienst in Buurt- en Kerkhuis Bethel in Den Haag (Thomas Schwenkestraat 28). In deze kerk wordt momenteel een estafette viering gehouden om de uitzetting van de uitgeprocedeerde Armeense familie Tamrazyan te voorkomen. Door deze estafette van vieringen is de kerk een plaats van asiel, een recht dat al vanaf de Middeleeuwen in de Nederlanden geldt en de Vreemdelingendienst weerhoudt om in te grijpen.
Ondanks het nachtelijk tijdstip hopen we dat veel parochianen van Maria Sterre der Zee samen met parochievicaris van der Helm willen waken en bidden. In de stilte van de nacht brengen we ons gebed bij God om op die manier recht te doen aan het dubbelgebod dat onze katholieke geloofsgemeenschap mag en moet uitdragen: Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf” (Matteüs 22, 37-39).
Pastoraal Team