Op Eerste Kerstdag van 13:00 tot 15:00 uur is pastoor Dolf Langerhuizen voorgegaan in de doorlopende dienst in Buurt- en-kerkhuis Bethel Den Haag. En ook op 28 december van 06:00 uur tot 08:00 uur, nu samen met diaken Henk van Zoelen. Er wordt in het Haagse kerkhuis Bethel kerkasiel verleend aan het Armeense gezin Tamrazyan.
In kranten en op tv is er ruim aandacht aan besteed. Pastoor Langerhuizen zegt hierover: “Ik was er en zal er binnenkort weer zijn. Mijn drijfveer is menselijke solidariteit. Onlosmakelijk met mijn katholieke geloof verbonden!” Ook onze parochievicaris Ad van der Helm en pastoraal werker Jan Eijken gingen eerder voor in de Bethelkerk.