Pasen in onze parochie / Easter in our parish

Wees welkom om Pasen in onze parochie te vieren! 
Hieronder vindt u alle vieringen en activiteiten voor en tijdens Pasen voor jong en oud.

Juist in deze tijd stellen wij u in de gelegenheid om tijd en ruimte te maken voor bezinning. Ook is dit een uitgelezen kans om met uw (klein)kinderen stil te staan bij het Paasfeest.

We zien u graag in één van onze kerken!


Voor uw gemak kunt u deze kaart downloaden met alle kerken en vieringen.
Especially for you we made a map you can print indicating the churches and all the masses during Easter.

Kaart Paasvieringen / Map Easter celebrations 2023 (klik op de link om de Paaskaart te zien/Click on the link to see the Easter map)

Onderaan is de kaart op groot formaat weergegeven.

Toelichting bij het vieringenrooster Goede Week en Pasen

Onze parochie Maria Sterre der Zee bestaat uit 6 Geloofsgemeenschappen waarvoor 7 kerken beschikbaar zijn. Onze kerken kunnen in de weekenden tot nog toe, omdat de tijden van de Liturgievieringen op elkaar zijn afgestemd, allemaal bediend worden door de leden van het pastoraal team, met verschillende assistenten.
Gezien de beperkte inzetbaarheid van onze gewaardeerde assistenten in de Goede Week, kan het Paastriduüm (Witte Donderdag – Avondplechtigheid Goede Vrijdag — Paaswake) niet in alle kerken van onze parochie gevierd worden.

In de Goede Week vieren de Geloofsgemeenschappen H. Antonius Abt en H. Driekoningen, samen in de
Paschaliskerk. De Geloofsgemeenschappen H. Ignatius en H. Willibrord vieren de plechtigheden samen in de
Marthakerk.
Samenwerking is geboden, maar samenwerking kan ook inspiratie geven! Dat zie ik gebeuren. De Inspiratie die van God komt en die altijd verbindend is, wens ik alle geloofsgemeenschappen van onze parochie van harte toe!
Pastoor Dolf Langerhuizen


Overzicht vieringen Paastriduüm (van witte donderdag tot en met Paaszondag)

Adres

Beeklaan 188
Google Maps

witte donderdag (6 april)

19:30 uur – J. Rivadeneira Aldas

Goede vrijdag (7 april)

15:00 uur – Kruisweg – J. Rivadeneira Aldas

19;30 uur – Kruishulde – J. Rivadeneira Aldas

paaswake (8 april)

21:00 uur – J. Rivadeneira Aldas

paaszondag (9 april)

11:00 – Gezamenlijke viering – J. Rivadeneira Aldas

Adres

Scheveningseweg 233
Google Maps

Goede vrijdag (7 april)

15:00 uur – Kruisweg – p. V. Wang

paaszondag (9 april)

11:00 – Broeders van Sint Jan

Adres

Parkstraat 65a
Google Maps

Boeteviering (3 april)

19:30 uur – J. Rivadeneira Aldas

witte donderdag (6 april)

19:30 uur – D. Langerhuizen

Goede vrijdag (7 april)

15:00 uur – Kruisweg – D. Langerhuizen

19:30 uur – Kruishulde – D. Langerhuizen

paaswake (8 april)

21:00 uur – D. Langerhuizen

paaszondag (9 april)

11:00 uur – Latijnse Hoogmis – D. Langerhuizen

Tweede Paasdag (10 april)

10:30 uur – J. Rivadeneira Aldas

Adres

Wassenaarseweg 53
Google Maps

witte donderdag (6 april)

19:30 uur – R. Kurvers

Goede vrijdag (7 april)

15:00 uur – Kinderkruisweg – diaken H. van Zoelen

19:30 uur – Kruishulde – R. Kurvers

paaswake (8 april)

21:00 uur – Paaswake – R. Kurvers

paaszondag (9 april)

11:00 uur – R. Kurvers

Adres

Hoefkade 623
Google Maps

witte donderdag (6 april)

19:30 uur – p. V. Wang svd & diaken H. van Zoelen

Goede vrijdag (7 april)

15:00 uur – Kruisweg – J. Eijken

19:30 uur – Kruishulde – p. V. Wang svd & diaken H. van Zoelen

paaswake (8 april)

19:30 uur – Familiepaaswake – p. V. Wang svd & diaken H. van Zoelen & diaken J. van Adrichem

paaszondag (9 april)

09:15 uur – p. V. Wang svd

13:00 uur – Engelstalig Afrikaanse viering – p. P. Mazono svd

Adres

Bloklandenplein 15
Google Maps

Donkere Metten (5 april)

19:00 uur – R. Kurvers

paaszondag (9 april)

09:30 uur – p. V. Wang svd

17:00 uur – Italiaanse viering

Tweede Paasdag (10 april)

10:30 uur – D. Langerhuizen

Adres

Elandstraat 194
Google Maps

Goede vrijdag (7 april)

15:00 uur – Kruisweg – M. Witteman

paaszondag (9 april)

11:00 uur – p. de Ruiter sj

15:00 uur – PortugeestaligeFamiliepaaswake voor kinderen en jongeren


Lees hier alle berichten rondom pasen