Pasen in onze parochie / Easter in our parish

Wees welkom om Pasen in onze parochie te vieren! 
Hieronder vindt u alle vieringen en activiteiten voor en tijdens Pasen voor jong en oud.

Juist in deze tijd stellen wij u in de gelegenheid om tijd en ruimte te maken voor bezinning. Ook is dit een uitgelezen kans om met uw (klein)kinderen stil te staan bij het Paasfeest.

We zien u graag in één van onze kerken!


Voor uw gemak kunt u deze kaart downloaden met alle kerken en vieringen.
Especially for you we made a map you can print indicating the churches and all the masses during Easter.

Kaart Paasvieringen / Map Easter celebrations 2024 (klik op de link om de Paaskaart te zien/Click on the link to see the Easter map)

Onderaan is de kaart op groot formaat weergegeven.

Toelichting bij het vieringenrooster Goede Week en Pasen

Onze parochie Maria Sterre der Zee bestaat uit 6 Geloofsgemeenschappen waarvoor 7 kerken beschikbaar zijn. Onze kerken kunnen in de weekenden tot nog toe, omdat de tijden van de Liturgievieringen op elkaar zijn afgestemd, allemaal bediend worden door de leden van het pastoraal team, met verschillende assistenten.
Gezien de beperkte inzetbaarheid van onze gewaardeerde assistenten in de Goede Week, kan het Paastriduüm (Witte Donderdag – Avondplechtigheid Goede Vrijdag — Paaswake) niet in alle kerken van onze parochie gevierd worden.

In de Goede Week vieren de Geloofsgemeenschappen H. Antonius Abt en H. Driekoningen, samen in de
Antonius Abtkerk. De Geloofsgemeenschappen H. Ignatius en H. Willibrord vieren de plechtigheden samen in de
OLV Onbevlekt Ontvangen (Elandstraatkerk).

Samenwerking is geboden, maar samenwerking kan ook inspiratie geven! Dat zie ik gebeuren. De Inspiratie die van God komt en die altijd verbindend is, wens ik alle geloofsgemeenschappen van onze parochie van harte toe!
Pastoor Dolf Langerhuizen


Overzicht vieringen Goede week (van Palmzondag tot en met Paaszondag)

Boetevieringen
25 maart 2024, 19.30 uur: H. Jacobus de Meerdere.
27 maart, 19.00 uur: Onbevlekt hart van Maria (Marlot kerk) (Donkere Metten)

Adres

Routebeschrijving

Palmzondag (24 maart)
 • 09.30 uur – J. Rivadeneira Aldas
 • 11.30 uur – Spaanstalige viering – J. Rivadeneira Aldas
witte donderdag (28 maart)
 • 19.30 uur – J. Rivadeneira Aldas
Goede vrijdag (29 maart)
 • 15.00 uur – Kruisweg – J. Rivadeneira Aldas
 • 19.30 uur – Kruishulde – J. Rivadeneira Aldas
paaswake (30 maart)
 • 21.00 uur – J. Rivadeneira Aldas
paaszondag (31 maart)
 • 11.00 uur – Gezamenlijke viering – J. Rivadeneira Aldas
Adres

Routebeschrijving

Palmzondag (24 maart)
 • 11.00 uur – D. Langerhuizen
witte donderdag (28 maart)
 • 19.30 uur – R. Kurvers
Goede vrijdag (29 maart)
 • 15.00 uur – Kruisweg – D. Langerhuizen
 • 19.30 uur – Kruishulde – R. Kurvers
paaswake (30 maart)
 • 21.00 uur – R. kurvers
paaszondag (31 maart)
 • 11.00 uur – Broeders van St. Jan
Adres

Routebeschrijving

Boeteviering (25 maart)
 • 19.30 uur – J. Rivadeneira Aldas
Palmzondag (24 maart)
 • 09.30 uur – Broeders van Sint Jan
 • 11.00 uur – Broeders van Sint Jan
witte donderdag (28 maart)
 • 19.30 uur – D. Langerhuizen
Goede vrijdag (29 maart)
 • 15.00 uur – Kruisweg – p. V. Wang svd
 • 19.30 uur – Kruishulde – D. Langerhuizen
paaswake (30 maart)
 • 21.00 uur – D. Langerhuizen
paaszondag (31 maart)
 • 11.00 uur – D. Langerhuizen
Tweede Paasdag (1 april)
 • 10.30 uur – D. Langerhuizen
Adres

Routebeschrijving

Palmzondag (24 maart)
 • 09.30 uur – Familieviering – V. Wang & H. van Zoelen
Goede vrijdag (29 maart)
 • 15.00 uur – Kinderkruisweg – H. van Zoelen
paaszondag (31 maart)
 • 11.00 uur – R. Kurvers
Adres

Routebeschrijving

Palmzondag (24 maart)
 • 09.15 uur – Gezinsviering – D. Langerhuizen
 • 13.00 uur – Engelstalig Afrikaans – p. E. Owusu svd
paaszondag (31 maart)
 • 09.15 uur – p. V. Wang svd
 • 13.00 uur – Engelstalig Afrikaans – p. E. Owusu svd
Adres

Routebeschrijving

Palmzondag (24 maart)
 • 17.00 uur – Italiaanse viering
Donkere Metten (27 maart)
 • 19.00 uur – R. Kurvers
paaszondag (31 maart)
 • 17.00 uur – Italiaanse viering – R. Kurvers
Tweede Paasdag (1 april)
 • 10.30 uur – p. V. Wang svd
Adres

Routebeschrijving

Palmzondag (24 maart)
 • 11.00 uur – Gezinsviering – V. wang & M. Witteman
 • 15.00 – Portugeestalig
witte donderdag (28 maart)
 • 19.30 uur – p. V. Wang svd/H. van Zoelen
Goede vrijdag (29 maart)
 • 15.00 uur – Kruisweg – M. Witteman
 • 19.30 uur – Kruishulde – p. V. Wang svd/H. van Zoelen
paaswake (30 maart)
 • 19.30 uur – Familiepaaswake – p. V. Wang svd/H. van Zoelen
paaszondag (31 maart)
 • 11.00 uur – p. V. Wang svd
 • 15.00 uur – Portugeestalig – J. Eijken

voor kinderen en jongeren


Vastenactie 2024

Goede zorg voor weeskinderen in kindertehuis in Tanzania

Dit jaar hebben we een Vastenactie project, waarbij onze parochie nauw is betrokken. Henk van Ruijven bezoekt als bestuurslid van het fonds ‘Pour les Autres’ al jarenlang projecten in ontwikkelingslanden die ten goede komen aan kinderen en is zo betrokken geraakt bij het project ‘Canaan Children Center’. Dit kindertehuis is opgezet vanuit het Aartsbisdom Arusha in Tanzania en de leiding ervan heeft het hieronder beschreven project voorgesteld. Vastenactie heeft dit als Eigen Doel project van onze parochie goedgekeurd en zal ook financieel bijdragen.

Wat is er aan de hand?

In Tanzania is het aantal weeskinderen de laatste decennia sterk toegenomen, door hiv/aids, malaria en natuurrampen. Dit probleem bestaat trouwens in grote delen van Afrika. Goede opvang binnen de familie is niet altijd mogelijk. Het gevaar bestaat dat weeskinderen op straat belanden en slachtoffer worden van uitbuiting, misbruik en schooluitval. Gelukkig worden ze vaak opgevangen in kindercentra, waar ze bescherming, zorg en onderwijs krijgen. Een van die centra is het Canaan Children Center in de stad Arusha, in het noorden van Tanzania. Hier worden zo’n 50 wees- en andere kwetsbare kinderen opgevangen, van wie de helft hiv-positief is.

Wat willen we bereiken?

Het kindercentrum Canaan wil de opvangcapaciteit uitbreiden, door meer eigen inkomsten te genereren. Het centrum verdient onder andere geld met het verbouwen van groenten en het houden van kleinvee. Het houden van koeien en varkens blijkt het meest winstgevend te zijn en kan de financiële onafhankelijkheid van het centrum versterken. Bovendien geven deze dieren vlees en melk en dragen zo bij aan goede en gevarieerde voeding voor de kinderen.

Hoe doen we dat?

Het centrum wil vier melkkoeien en tien varkens aanschaffen. De gezondheid van de dieren wordt door plaatselijke veeartsen bewaakt. In het weekend zorgen de kinderen voor de dieren en doen zo praktische kennis op van dierverzorging. Veeteelt is het belangrijkste middel van bestaan in de omgeving van Arusha. De kinderen zien dat het boerenbedrijf een winstgevende onderneming kan zijn. De kennis en ervaring die ze in het centrum opdoen, helpt de kinderen later om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Hoe kunt u bijdragen?

Vastenactie zal bij het informatiemateriaal een QR-code plaatsen, waarmee u rechtstreeks voor dit project geld kunt overmaken aan Vastenactie. Daarnaast zullen we de bekende Vastenactie zakjes gebruiken en er zullen in onze parochie ook vastenmaaltijden en andere bijeenkomsten over dit project worden gehouden; actuele informatie komt via de website en in mededelingen bij de weekendvieringen. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Bron: werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede