Op zondag 22 mei was er een feestelijke Eucharistieviering bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Paschalis Baylonkerk. Hoofdcelebrant was bisschop Van den Hende, concelebranten pastoor Langerhuizen en emeritus-pastoor Kurvers.

In zijn preek stond bisschop Van den Hende stil bij de afbeeldingen van enkele glas-in-lood ramen waaronder die van Paschalis Baylon. Ook wees hij erop dat de mensen de levende stenen van de kerk vormen.

Aan het eind van de viering overhandigde pastoor Langerhuizen het eerste nummer van een fraaie glossy over 100 jaar Paschalis aan bisschop Van den Hende en emeritus pastoor Kurvers.

Na afloop was er een gezellig samenzijn waar velen herinneringen ophaalden aan het verleden van de 100-jarige Paschalis