Kort na de fusie stonden de parochies Vier Evangelisten en Maria Sterre der Zee voor de keuze welke activiteiten van de voormalige stichting Vliethaghe zij zouden doorzetten. Op basis van financiële en inhoudelijke argumenten is toen besloten te investeren in de Haagse Gemeenschap van Kerken en het Aandachtscentrum. Participatie in het blad Kerk in Den Haag werd stopgezet.

Zichtbaar en present in Den Haag

Inmiddels ligt er een nieuw gezamenlijk beleidsplan van de parochie waarin zichtbaarheid in de stad Den Haag een speerpunt is. De parochie wil aanwezig zijn waar de mensen zijn en haar geloof juist in contact met hen beleven. Deelname aan Kerk in Den Haag, als breed verspreid oecumenisch blad, past binnen die visie.
Parochiebestuur en pastoraal team staan daarom met genoegen achter het besluit om per 1 januari 2018 weer te participeren in Kerk in Den Haag. Er zijn formeel een aantal afspraken gemaakt: in de redactie wordt inhoudelijke bijdrage geborgd door een lid uit de parochie en de parochie neemt zitting in het uitgeversberaad. Zowel parochiebestuur en pastoraal team als Kerk in Den Haag zijn verheugd over deze hernieuwde samenwerking.

Iedereen kan meehelpen

Om Kerk in Den Haag ook een blad van Rooms Katholiek Den Haag te maken, ligt bij u en bij ons de taak actief bij te dragen aan informatievoorziening. Als er activiteiten of andere bijzonderheden zijn in de geloofsgemeenschap, stuur dit naar de redactie van Kerk in Den Haag. Zij stellen het zeer op prijs als er vanuit de gemeenschap actief meegedacht wordt om het blad steeds mooier te maken.
We hebben er vertrouwen in dat het een impuls zal geven aan Kerk in Den Haag – zowel het blad als de mensen die de kerk maken tot wat zij is.
Pastoor Langerhuizen, namens parochiebestuur en pastoraal team