Op zaterdag 13 oktober organiseert de parochie Maria Sterre der Zee de jaarlijkse Parochiedag.  Deze parochiedag begint om 14.00 uur en vindt plaats in het Willibrordushuis bij  de Broeders van Sint Jan, Oude Molstraat 35. Thema van de dag is Ontmoeting. Door de diverse activiteiten die door de zes geloofsgemeenschappen worden aangeboden kunnen we elkaar op informele wijze ontmoeten. Zie de folders achter in de kerk.
klik hier voor meer informatie
klik hier voor het programma van deze dag