Het parochiebestuur

Het parochiebestuur draagt zorg voor de algehele coördinatie en houdt zich bezig met het algemeen beleid van onze parochie.


Drs. A.L. (Dolf) Langerhuizen
Pastoor
d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
070 – 820 92 80

Ik doe mijn werk als priester met veel voldoening! Goede contacten met parochianen en een geïnspireerde samenwerking met de collega’s, het parochiebestuur en de pastoraatgroepen zijn voor mij heel belangrijk. Met geloof en bezieling wil ik bouwen aan de Katholieke kerk in onze mooie stad Den Haag.


Dhr. M.D. (Marius) Dijke
Vice-voorzitter
vicevoorzitter@rkdenhaag.nl
06 – 523 22 552

Geloven is in mijn leven dynamisch. Het impliceert voor mij veel meer, dan te zeggen dat ik geloof in de H. Drie-eenheid en de Sacramenten. Het is elke dag weer een stukje ontdekken, leren en verdiepen, om zo goed mogelijk te leven en te sterven in relatie met Hem. Voor mij zijn barmhartigheid en dienstbaarheid van wezenlijk belang voor wie ik ben, wat ik doe en hoe ik dat doe. Ik ben dankbaar dat ik een bijdrage mag leveren aan het verder ontwikkelen van onze parochie Maria Sterre der Zee, en dat ik mij mag inzetten voor het welzijn en voor de geloofsbeleving van de gemeenschappen van onze parochie in deze onzekere tijd.


M.M. (Monique) Meeussen
Secretaris
secretaris@rkdenhaag.nl 
06 – 121 90 299

Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan de parochie in deze tijden vol veranderingen. In contact blijven met de parochianen en horen wat er onder hen leeft vind ik van groot belang.


Marco Huisman
Penningmeester
m.huisman@rkdenhaag.nl
06-28682306

Als penningmeester draag ik niet alleen de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiën, maar ook, waar mogelijk, voor het behoud en de groei van onze geloofsgemeenschappen, die de kern vormen van onze missie en dienstbaarheid aan elkaar en aan onze bredere gemeenschap.


A.F. (Alex) Keijzer
Gebouwen
gebouwen@rkdenhaag.nl
070 – 352 40 83

We willen als gelovigen samen Kerk zijn, en daarvoor zijn onze kerken en andere gebouwen de middelen. Samen met de beheercommissies van onze 6 geloofsgemeenschappen wil ik de gebouwen zo goed als (financieel) mogelijk beheren.


D.F.H. (Derek) Mekking
Digitale Communicatie
d.mekking@rkdenhaag.nl
06 – 408 30 361

Ik wil mij er graag voor inzetten om de parochie klaar te maken voor de toekomst. Graag richt ik mij op het bieden van de digitale ondersteuning voor de communicatie binnen en buiten de parochie. De slogan van de aktie Kerkbalans “Geef vandaag voor de kerk van morgen” spreekt me dan ook erg aan. Met digitale communicatie bereik je een breder publiek en niet onbelangrijk: ook jongeren.


Mirianella (Nella) Davelaar
Diaconie & Jongeren
m.davelaar@rkdenhaag.nl
06 – 523 95 757


Hante Visser
Diaconie & Jongeren
hantevisser@gmail.com
06 – 516 14 051

Geloven is een werkwoord. Het is meer dan alleen maar zeggen “ik geloof in God” en meer dan alleen de geestelijke activiteit van het geloven. Het is een weg die wij als christenen allemaal samen bewandelen, die ons werkers maakt in het Koninkrijk en van ons een bepaalde levenshouding vraagt. Voor mij persoonlijk betekent het dat ik mij wil inzetten om te bouwen aan onze katholieke gemeenschap in Den Haag en in het bijzonder onze parochie Maria Sterre der Zee. Mijn missie is om het geloof voor te leven en zoveel mogelijk door te geven aan alle generaties door onze kerk zichtbaar en voelbaar te maken. In de diaconie, de catechese en de gemeenschapsopbouw vind ik mijn plek om dit het beste tot uiting te brengen. Binnen het bestuur wil ik mij graag inzetten om deze gebieden binnen onze parochie te versterken en uit te breiden.