De komende maanden bezoeken het parochiebestuur en de leden van het pastoraal team de geloofsgemeenschappen van onze parochie Maria Sterre der Zee. We brengen deze bezoeken in het kader van het Synodaal Proces. De term ‘synode’ is afgeleid van het Grieks en betekent zoiets als: een weg die gemeenschappelijk wordt begaan. De bezoeken zijn bedoeld voor pastoraatgroepen, beheercommissies, andere vrijwilligers en parochianen van de betreffende geloofsgemeenschap. We leven in een tijd van grote veranderingen. De Kerk van het bisdom Rotterdam gaat kleiner worden en dus ook onze parochie Maria Sterre der Zee. Dat is niet per definitie een negatieve gedachte, maar wel een reële gedachte.

Als Kerk, als parochie Maria Sterre der Zee is het onze primaire opgave om de Blijde Boodschap van Jezus Christus te verkondigen, te leven en te vieren. In Woord en Sacrament, in het gebed, het vieren, leren en dienen. Hoe gebeurt dat in onze geloofsgemeenschappen? Gebeurt dat op alle genoemde terreinen goed? Of minder goed? Of zelfs helemaal niet? En hoe komt dat? Weten we ons daar, vanuit ons geloof ook echt bij betrokken? Of minder, of helemaal niet? Welke geloofsgemeenschappen zijn begiftigd met meer leerstellige gevoeligheid, welke andere zijn begaafd met meer gevoeligheid voor de tekenen van de tijd? Voornoemde en meerdere onderwerpen willen het parochiebestuur en het pastoraal team graag met u bespreken aan de hand van een zogeheten Vitaliteitstoets van het Bisdom Rotterdam.

De bijeenkomsten zijn op zaterdag en duren van 10:00-12:00 uur. Inloop vanaf 9:30 uur. De koffie staat voor u klaar. Het is verplicht dat u zich tevoren bij het Centraal Parochiesecretariaat aanmeldt: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of: 070 –820 9866.

Het schema ziet er als volgt uit:

  • zaterdag 29 oktober Geloofsgemeenschap H. Jacobus,
  • zaterdag 26 november: Geloofsgemeenschap H. Antonius Abt,
  • zaterdag 10 december: Geloofsgemeenschap H. Willibrord,
  • zaterdag 17 december: Geloofsgemeenschap H. Driekoningen,
  • zondag 22 januari: Geloofsgemeenschap H. Agnes.
  • Op een nog nader te bepalen datum in januari: Geloofsgemeenschap H. Ignatius.

Via de website wordt u nog nader geïnformeerd, ook via de nieuwsbrieven.
Namens het parochiebestuur en het pastoraal team: U bent van harte welkom!