Pastoraal team

Pastoraal team

Drs. A.L. (Dolf) Langerhuizen
Pastoor
d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
070 – 820 92 80

Portefeuille
Vieren (liturgie); Pastoraatgroepen – contact; Nieuwe bewegingen & gebedsgroepen; Communicatie; Parochiebestuur

Ik doe mijn werk als priester met veel voldoening! Goede contacten met parochianen en een geïnspireerde samenwerking met de collega’s, het parochiebestuur en de pastoraatgroepen zijn voor mij heel belangrijk.  Met geloof en bezieling wil ik bouwen aan de Katholieke kerk in onze mooie stad Den Haag.

Dr. A.J.M. (Ad) van der Helm
Parochievicaris
a.vanderhelm@rkdenhaag.nl
070 – 820 92 81

Portefeuille
Oecumene; Innovatie

Lid werkgroep
Vieren (liturgie); Catechese; Aandacht voor jongeren

De opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie die paus Franciscus van harte uitdraagt, is om als Katholieke kerk de vreugde en de zorgen van de wereld te delen. De parochie is die meest concrete gestalte van de Katholieke kerk waar dit inhoud kan krijgen. De parochie is daarom een open gemeenschap die toegankelijk en gastvrij wil zijn.

J.J.E. (Johnny) Rivadeneira Aldás
Parochievicaris
j.rivadeneiraaldas@rkdenhaag.nl
070 – 365 77 29

Lid werkgroep
Vieren (liturgie); Catechese; Aandacht voor ouderen en zieken; Aandacht voor migranten; Nieuwe bewegingen & gebedsgroepen

Ik, en ook anderen, kunnen veel ideeën hebben over hoe de parochie moet zijn. Maar als we het beleidsplan van onze Goede Herder volgen: ‘Gaat en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping’, kunnen wij er zeker van zijn dat Hij alle dagen met ons zal zijn. Dan kunnen wij de blijdschap van Pasen brengen aan mensen die verdrietig en alleen zijn.

Drs. H.A. (Henk) van Zoelen
Diaken
h.vanzoelen@rkdenhaag.nl
070 – 820 92 83

Portefeuille
Diaconie (dienen); PCI; Aandacht voor jongeren; Aandacht voor migranten

Lid werkgroep
Aandacht voor ouderen en zieken; Aandacht voor migranten; Communicatie

Dr. J.A.J. (Jan) Eijken
Pastoraal werker
j.eijken@rkdenhaag.nl
070 – 820 92 84

Lid werkgroep
Diaconie (dienen); Individueel pastoraat; Catechese.

Wat mij altijd bezighoudt, is de vraag: hoe geloofwaardig en hoe maatschappelijk relevant zijn we als kerk? Geloofwaardigheid gaat over krediet, integriteit en betrouwbaarheid.  Maatschappelijke relevantie gaat om het verstaan van de tekenen van deze tijd.  Aldus krijgt het evangelie actuele zeggingskracht.

Mw. drs. M.P. (Marijke) Witteman-Bom
Pastoraal werker
m.witteman@rkdenhaag.nl
070 – 820 92 85

Portefeuille
Catechese

Lid werkgroep
Oecumene

Mijn parochie Maria Sterre der Zee: staat dicht bij de mensen; waardeert binnen die ene parochie de onderlinge verschillen die er zijn in kerkvisie en geloofsbeleving; staat met beide benen op de grond; is open naar de samenleving; is niet bang; straalt positiviteit uit; vindt de vier kerntaken die zij heeft (leren, vieren, dienen en gemeenschapsopbouw) even belangrijk.