Parochiebestuur

Parochiebestuur

Het parochiebestuur draagt zorg voor de algehele coördinatie en houdt zich bezig met het algemeen beleid van onze parochie.

Drs. A.L. (Dolf) Langerhuizen
Pastoor
d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
070 – 820 92 80

Ik doe mijn werk als priester met veel voldoening! Goede contacten met parochianen en een geïnspireerde samenwerking met de collega’s, het parochiebestuur en de pastoraatgroepen zijn voor mij heel belangrijk. Met geloof en bezieling wil ik bouwen aan de Katholieke kerk in onze mooie stad Den Haag.

Dhr. M.D. (Marius) Dijke
Vice-voorzitter
vicevoorzitter@rkdenhaag.nl
06 – 523 22 552

Geloven is in mijn leven dynamisch. Het impliceert voor mij veel meer, dan te zeggen dat ik geloof in de H. Drie-eenheid en de Sacramenten. Het is elke dag weer een stukje ontdekken, leren en verdiepen, om zo goed mogelijk te leven en te sterven in relatie met Hem. Voor mij zijn barmhartigheid en dienstbaarheid van wezenlijk belang voor wie ik ben, wat ik doe en hoe ik dat doe. Ik ben dankbaar dat ik een bijdrage mag leveren aan het verder ontwikkelen van onze parochie Maria Sterre der Zee, en dat ik mij mag inzetten voor het welzijn en voor de geloofsbeleving van de gemeenschappen van onze parochie in deze onzekere tijd.

H.C.P.J. (Henk) van Ruijven
Penningmeester
penningmeester@rkdenhaag.nl
070 – 352 08 28

Als penningmeester van de parochie Maria Sterre der Zee is het mijn missie om deze parochie in veilig financieel vaarwater te krijgen en te houden, hetgeen betekent: een redelijk evenwicht tussen de totale jaarlijkse parochiële inkomsten en uitgaven. Dit alles zo mogelijk met behoud van de kerkgebouwen die voor de eredienst gebruikt worden. De opgave is uitdagend, maar tegelijkertijd ook inspirerend.

M.M. (Monique) Meeussen
Secretaris
secretaris@rkdenhaag.nl 
06 – 121 90 299

Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan de parochie in deze tijden vol veranderingen. In contact blijven met de parochianen en horen wat er onder hen leeft vind ik van groot belang.

Dhr. J.E.P. (Jan) Maas
Culturele gemeenschappen
j.maas@rkdenhaag.nl
06 – 144 62 720

God is een werkwoord, heb ik pas nog gelezen. Ik kende al de kreet dat geloven een werkwoord is, maar dat God een werkwoord is vond ik ook een mooie overweging. In ieder geval is het mij duidelijk dat geloven geen passieve staat is, waarbij alles goed komt als je maar braaf naar de kerk gaat. Geloven moet je doen, actief, en de boodschappen die wij meekrijgen gaan over het navolgen van God. Feitelijk staan God en geloven los van de kerk als gebouw. De kerk, dat zijn wij, de mensen, de geloofsgemeenschap, de gemeenschap van God. Geloven is hard werken, het is de houding waarmee je in het leven staat. In het parochiebestuur werken we ook hard om de gelovigen de basis te bieden hun geloof te kunnen vieren.

A.F. (Alex) Keijzer
Gebouwen
gebouwen@rkdenhaag.nl
070 – 352 40 83

We willen als gelovigen samen Kerk zijn, en daarvoor zijn onze kerken en andere gebouwen de middelen. Samen met de beheercommissies van onze 6 geloofsgemeenschappen wil ik de gebouwen zo goed als (financieel) mogelijk beheren.

A.C.M. (Dolf) van der Sluijs
Projecten
beheer@rkdenhaag.nl
06 – 260 60 363

Het voordeel van onze nieuwe, grote parochie Maria Sterre der Zee wordt steeds meer duidelijk en zichtbaar. We zijn met z’n allen op weg naar één hechte gemeenschap van katholieken, maar wel met respect voor de eigenheid van iedere geloofsgemeenschap afzonderlijk. Met heel veel plezier help ik mee aan deze vernieuwing. Wie zou dit niet willen!

D.F.H. (Derek) Mekking
Digitale Communicatie
d.mekking@rkdenhaag.nl
06 – 408 30 361

Ik wil mij er graag voor inzetten om de parochie klaar te maken voor de toekomst. De slogan van de aktie Kerkbalans “Geef vandaag voor de kerk van morgen” spreekt me dan ook erg aan. Met digitale communicatie bereik je een breder publiek en niet onbelangrijk: ook jongeren.

Hante Visser
Diaconie & Jongeren
hantevisser@gmail.com
06 – 516 14 051

Geloven is een werkwoord. Het is meer dan alleen maar zeggen “ik geloof in God” en meer dan alleen de geestelijke activiteit van het geloven. Het is een weg die wij als christenen allemaal samen bewandelen, die ons werkers maakt in het Koninkrijk en van ons een bepaalde levenshouding vraagt. Voor mij persoonlijk betekent het dat ik mij wil inzetten om te bouwen aan onze katholieke gemeenschap in Den Haag en in het bijzonder onze parochie Maria Sterre der Zee. Mijn missie is om het geloof voor te leven en zoveel mogelijk door te geven aan alle generaties door onze kerk zichtbaar en voelbaar te maken. In de diaconie, de catechese en de gemeenschapsopbouw vind ik mijn plek om dit het beste tot uiting te brengen. Binnen het bestuur wil ik mij graag inzetten om deze gebieden binnen onze parochie te versterken en uit te breiden.

Mirianella (Nella) Davelaar
Diaconie & Jongeren
m.davelaar@rkdenhaag.nl
06 – 523 95 757