Parochiebestuur

Parochiebestuur

Het parochiebestuur draagt zorg voor de algehele coördinatie en houdt zich bezig met het algemeen beleid van onze parochie.

Drs. A.L. (Dolf) Langerhuizen
Pastoor
d.langerhuizen@rkdenhaag.nl
070 – 820 92 80

Ik doe mijn werk als priester met veel voldoening! Goede contacten met parochianen en een geïnspireerde samenwerking met de collega’s, het parochiebestuur en de pastoraatgroepen zijn voor mij heel belangrijk. Met geloof en bezieling wil ik bouwen aan de Katholieke kerk in onze mooie stad Den Haag.

Dhr. J.E.P. (Jan) Maas
Vicevoorzitter
vicevoorzitter@rkdenhaag.nl
06 144 62 720

God is een werkwoord, heb ik pas nog gelezen. Ik kende al de kreet dat geloven een werkwoord is, maar dat God een werkwoord is vond ik ook een mooie overweging. In ieder geval is het mij duidelijk dat geloven geen passieve staat is, waarbij alles goed komt als je maar braaf naar de kerk gaat. Geloven moet je doen, actief, en de boodschappen die wij meekrijgen gaan over het navolgen van God. Feitelijk staan God en geloven los van de kerk als gebouw. De kerk, dat zijn wij, de mensen, de geloofsgemeenschap, de gemeenschap van God. Geloven is hard werken, het is de houding waarmee je in het leven staat. In het parochiebestuur werken we ook hard om de gelovigen de basis te bieden hun geloof te kunnen vieren.
Ik vind het heel mooi dat het nieuwe beleidsplan veel aandacht geeft aan de plaats van de kerk in de maatschappij, en het bereiken van kinderen en jongeren. Daar werk ik graag hard aan mee !

Dhr. F.M. (Frans) Fox
Secretaris
secretaris@rkdenhaag.nl
06 229 73 247

Samen moeten we onze schouders eronder zetten. We vormen immers met zijn allen de Kerk en zullen vanuit die gedachte onze geloofsgemeenschap moeten onderhouden en voeden waarbij samenwerken, verbinden, geloven en elkaar inspireren voor mij belangrijke (werk)woorden zijn om dit met elkaar te bereiken.

Dit alles met oog voor de culturele diversiteit binnen onze veelzijdige Rooms Katholieke-parochie Maria Sterre der Zee, het individu en de realiteit van het dagelijks leven.

Daar zet ik op in, doet u mee?

H.C.P.J. (Henk) van Ruijven
Penningmeester
penningmeester@rkdenhaag.nl
070 – 352 08 28

Als penningmeester van de parochie Maria Sterre der Zee is het mijn missie om deze parochie in veilig financieel vaarwater te krijgen en te houden, hetgeen betekent: een redelijk evenwicht tussen de totale jaarlijkse parochiële inkomsten en uitgaven. Dit alles zo mogelijk met behoud van de kerkgebouwen die voor de eredienst gebruikt worden. De opgave is uitdagend, maar tegelijkertijd ook inspirerend.

A.F. (Alex) Keijzer
Gebouwen
gebouwen@rkdenhaag.nl
070 – 352 40 83

We willen als gelovigen samen Kerk zijn, en daarvoor zijn onze kerken en andere gebouwen de middelen. Samen met de beheercommissies van onze 6 geloofsgemeenschappen wil ik de gebouwen zo goed als (financieel) mogelijk beheren.

A.C.M. (Dolf) van der Sluijs
Projecten
beheer@rkdenhaag.nl
06 – 260 60 363

Het voordeel van onze nieuwe, grote parochie Maria Sterre der Zee wordt steeds meer duidelijk en zichtbaar. We zijn met z’n allen op weg naar één hechte gemeenschap van katholieken, maar wel met respect voor de eigenheid van iedere geloofsgemeenschap afzonderlijk. Met heel veel plezier help ik mee aan deze vernieuwing. Wie zou dit niet willen!

H.A. (Harry) Vrins
Fondsenwerving & Culturele gemeenschappen
info@harryvrins.nl 
070 – 364 41 35

Als lid van het parochiebestuur wil ik mij inzetten om de gemeenschappen te versterken door hun sociale betrokkenheid met de buurt te optimaliseren. Ik ben van mening dat wanneer we daar oprecht moeite voor doen, we de kwetsbare bewoners kunnen ondersteunen en de verschillen tussen geloven kunnen overbruggen. Wanneer u wilt dat ik met u meedenk naar wegen om dit te realiseren, kunt u mij altijd benaderen.

M.M (Monique) Meeussen
Vorming vrijwilligers & Communicatiewerkgroep
m.m.meeussen@online.nl 
06 121 90 299

Een goede communicatie binnen de parochie maar ook als parochie naar de samenleving toe vind ik erg belangrijk. Hiervoor zet ik me graag in onder andere via het parochieblad Stella Maris.

Daarnaast ben ik binnen het bestuur belast met aandacht voor de vorming en toerusting van vrijwilligers. Zonder hen kan de parochie niet!

K.D. (Karin) Donk
Jeugd en jongeren
k.donk@rkdenhaag.nl
06 437 04 050

De jeugd heeft de toekomst. Een inspirerend aanbod voor kinderen, scholen en jonge kinderen binnen onze parochie is noodzakelijk. Daar wil ik mij als lid van het parochiebestuur graag voor inzetten.