Kerkbijdrage

Kerkbijdrage

Mede dankzij de steun van vele parochianen, vrijwilligers en andere betrokkenen kan onze parochie pastorale zorg verlenen, mensen in nood helpen en het kerkgebouw onderhouden.

De kerk is een plek om troost te vinden, om moed en zegen te ontvangen voor alles wat u doet. De kerk is een plek waar ieder zichzelf kan en mag zijn; een plek waar God wordt gezocht en gevonden. Met uw bijdrage maakt u dit mede mogelijk! Zo kunt u – en met u vele anderen – blijven rekenen op de kerk in voor- en tegenspoed.

U kunt uw financiële bijdrage overmaken op:

  • NL72 INGB 0000 6595 85 t.n.v. Sint Agnesparochie
  • NL81 RABO 0102 4487 36 t.n.v. Parochie Maria Sterre der Zee (dit is de tenaamstelling van het IBAN van de H. Antonius Abt)
  • NL48 INGB 0000 3340 00  t.n.v. H Driekoningen Kerkbijdrage
  • NL12 INGB 0000 5879 15  t.n.v. Kerkbijdrage Ignatiusparochie
  • NL34 INGB 0000 3592 78 t.n.v. R.K. Kerkbestuur der Parochie  St. Jacobus de Meerdere
  • NL62 INGB 0003 0812 73  t.n.v. RK parochie H. Willibrord

Veel dank voor uw bijdrage!

Praktische informatie giften

Giften aan de parochie zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, zij het dat het totaal van uw giften een bepaalde drempel te boven moet gaan. Alle informatie hebben wij voor u op een rij gezet: Kerkbijdrage aftrekken van de belasting