Beleid

Beleid

Een parochie kan natuurlijk niet worden georganiseerd zonder daar afspraken over te maken. Binnen onze parochie hebben we daarom een aantal beleidsdocumenten gemaakt die wij in het kader van openheid en betrokkenheid graag met u delen.

Mocht u tips of opmerkingen hebben, dan staan wij hiervoor open. U kunt dit via het contactformulier naar ons toesturen.

Beleidsplan ‘Eendrachtig verder’

Het parochiebestuur en pastoraal team zisamenwerkenjn gezamenlijk verantwoordelijk voor onze parochie. Ze hebben er daarom voor gekozen om samen een beleidsplan op te stellen voor de komende periode met de titel ‘Eendrachtig verder’.

De titel verwijst naar de bijbeltekst in 1 Korintiërs 12. Een parochie moet zijn als het lichaam van Christus met vele ledematen die eendrachtig voor elkaar zorgen. Inzet in de parochie is de afgelopen jaren veelal gericht op opbouw van de nieuwe parochie en zoeken naar optimaal contact met de geloofsgemeenschappen. Dit is een doorlopend proces; we beginnen dus ook niet opnieuw. We gaan eendrachtig verder.

Jaarverslag

U vindt het volledige Jaarverslag 2019 hier.

U vindt het volledige Jaarverslag 2018 hier.

U vindt het volledige Jaarverslag 2017 hier.