Parochie

Parochie Maria Sterre der Zee

Per 1 januari 2015 heeft onze bisschop, mgr. J.H.J. van den Hende, de parochies H. Agnes, H. Antonius Abt, H. Driekoningen, H. Ignatius van Loyola, H. Jacobus de Meerdere en H. Willibrord samengevoegd  tot één nieuwe parochie met de naam:  Maria Sterre der Zee.

De parochie Maria Sterre der Zee wordt geleid door een parochiebestuur, dat zich ten dienste stelt van het pastoraal team die de pastorale zorg toevertrouwd hebben gekregen.

MSdZ-logo-algemeen-CMYK

Ter gelegenheid van de nieuwe parochie Maria Sterre der Zee is een geheel nieuwe visuele identiteit ontwikkeld, met een gloednieuw logo. Een wapen waaronder de parochie als geheel, en alle geloofsgemeenschappen afzonderlijk, zich scharen en waarmee zij voortaan als een hechte eenheid naar buiten toe treden.

Het logo herbergt meerdere inhoudelijke lagen. De ster neemt een verheven positie in, als symbool voor Maria als lichtpunt, oriëntatiepunt en richtingwijzer. Maria, Sterre der Zee, wijst de weg naar Christus; naar haar voorbeeld wijst ook de nieuwe parochie de weg, naar een ontmoeting met Christus in Woord en Sacrament. De ster in het logo is dan ook tevens een verwijzing naar het Sacrament van de Eucharistie en herbergt de vorm van het kruis, en van een monstrans.

De vormgeving van het beeldmerk is geïnspireerd door de traditie van de heraldiek, vertaald in een frisse eigentijdse vormgeving, gericht op de toekomst. Het beeldmerk herbergt de letter M, van Maria. De golvende lijnen die zijn gevat in het beeldmerk, representeren de zee; de zee uit de titel van Maria, de zee ook waaraan de stad Den Haag is gelegen.

Daarnaast refereren de golvende, blauwe vormen aan de plooien van de mantel van Maria, zoals vaak stilistisch weergegeven in de iconografie. In het centrum staat de Latijnse tekst ‘Maria Stella Maris’, Maria Sterre der Zee.

De nieuwe visuele identiteit is ontworpen door Impulsar Communicatie Design, Heemskerk.