Parochie Maria Sterre der Zee

Sinds 2015 zijn de zes gemeenschappen Jacobus, Willibrord, Agnes, Driekoningen, Antonius abt en Ignatius gefuseerd naar de parochie Maria Sterre der Zee te Den Haag.

De parochie Maria Sterre der Zee kent een structuur van geloofsgemeenschappen, kerken, het pastoraal team, het parochiesecretariaat en het parochiebestuur. Binnen de parochie houdt men zich onder andere bezig met diaconie. Klik op de onderstaande blauwe knoppen om naar de desbetreffende pagina toe te gaan.

U kunt in contact komen met de parochie. De contactgegevens zijn te vinden op de pagina contact.

Klik op een tegel om naar een van onze geloofsgemeenschappen te gaan.


Ter gelegenheid van de nieuwe parochie Maria Sterre der Zee is een geheel nieuwe visuele identiteit ontwikkeld, met een gloednieuw logo. Een wapen waaronder de parochie als geheel, en alle geloofsgemeenschappen afzonderlijk, zich scharen en waarmee zij voortaan als een hechte eenheid naar buiten toe treden.

Het logo herbergt meerdere inhoudelijke lagen. De ster neemt een verheven positie in, als symbool voor Maria als lichtpunt, oriëntatiepunt en richtingwijzer. Maria, Sterre der Zee, wijst de weg naar Christus; naar haar voorbeeld wijst ook de nieuwe parochie de weg, naar een ontmoeting met Christus in Woord en Sacrament. De ster in het logo is dan ook tevens een verwijzing naar het Sacrament van de Eucharistie en herbergt de vorm van het kruis, en van een monstrans.

De vormgeving van het beeldmerk is geïnspireerd door de traditie van de heraldiek, vertaald in een frisse eigentijdse vormgeving, gericht op de toekomst. Het beeldmerk herbergt de letter M, van Maria. De golvende lijnen die zijn gevat in het beeldmerk, representeren de zee; de zee uit de titel van Maria, de zee ook waaraan de stad Den Haag is gelegen.

Daarnaast refereren de golvende, blauwe vormen aan de plooien van de mantel van Maria, zoals vaak stilistisch weergegeven in de iconografie. In het centrum staat de Latijnse tekst ‘Maria Stella Maris’, Maria Sterre der Zee.

De nieuwe visuele identiteit is ontworpen door Impulsar Communicatie Design, Heemskerk.